MFAS Actueel

Algemene heffingskorting van invloed op optimale toerekening tussen partners

laatst gewijzigd: 21-10-2020 16:30

Bij MFAS zijn we dol op raadsels. Wat dacht u van het volgende.

Man en vrouw zijn gehuwd en hebben een eigen woning. In 2021 is het eigenwoningforfait €3.000 en de eigenwoningrente bedraagt €12.000. Het box 1-inkomen 2021 van de man is €90.000 en het box 1-inkomen 2021 van de vrouw is €40.000. Hoe luidt de optimale verdeling van de negatieve inkomsten eigen woning tussen de partners?

Uw reactie is vermoedelijk dat dit een no brainer is. Natuurlijk moet de aftrekpost volledig aan de man worden toegedeeld! De aftrek van rente in de hoogste schijf is in 2021 beperkt tot 43%. Dat is altijd nog meer dan de 37,10% waartegen de vrouw de renteaftrek kan effectueren. De keuze voor de man betekent wel dat het eigenwoningforfait bij hem belast is tegen 49,5%, terwijl dit bij de vrouw 37,1% is. Maar dit gaat over een veel lager bedrag dan de aftrekbare rente.

De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting fietst hier echter op ondoorzichtige wijze doorheen. Kijkt en huivert.

Bij: IB man 49,50% over eigenwoningforfait van €3.000 = €1485
Af :IB man 43,00% over eigenwoningrente van €12.000  = €5.160
Belastingvoordeel man = €3.675
IB vrouw = 37,10% IB-tarief + (afgerond) 6,00% minder afbouw algemene heffingskorting = 43,10% over per saldo €9.000
Belastingvoordeel vrouw = (afgerond) €3.879

De man zit sowieso boven de grens van €68.507 waar de algemene heffingskorting geheel is afgebouwd. Die afbouw speelt bij hem dus niet. De conclusie is dat de negatieve inkomsten eigen woning volledig bij de vrouw in aanmerking moeten worden genomen.

De aangiftepakketten rekenen de optimale toerekening voor u uit. Het is de vraag of ze het effect van de afbouw van de algemene heffingskorting hierbij ook meenemen.

De inkomensafhankelijke heffingskortingen zorgen voor hoofdbrekens bij de fiscale optimalisatie. Zo kan het voordeel van een FOR-dotatie veel groter zijn dan je op basis van louter het IB-tarief zou denken. Zo is het voordeel van de bv ten opzichte van de IB-onderneming vaak extra groot door de hogere arbeidskorting (alleen op basis van salaris en niet de totale winst). De rekenmodellen van MFAS zijn daarom onmisbaar voor de betere belastingadviseur.

Complementary Content
${loading}