MFAS Actueel

BV al snel aantrekkelijk in 2021

laatst gewijzigd: 18-11-2020 14:21

Het VPB-tarief bedraagt in 2021 15% tot €245.000. Daarboven 25%. Door het zeer lage mkb-tarief en de beperking van de aftrek van zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling tot 43% in 2021 kan de bv al fiscaal voordelig zijn bij een winst van €100.000. De inkomensafhankelijke arbeidskorting en algemene heffingskorting dragen in zeer belangrijke mate bij aan dit voordeel.

voorbeeld
Winst €100.000
Negatieve inkomsten eigen woning €7.500
FOR-dotatie €0
Salaris bij bv €46.000
Uitkering dividend €20.000
Contantmaking ab-claim 20 jaar, disconteringsvoet 2%
Jaarlijks extra kosten bv €2.000

Voordeel bv in 2021 volgens rekenmodel 05-01 bv €1.191. Opmerkelijk is dat er bij de bv €3.240 meer arbeidskorting is dan bij de IB-onderneming. Het verschil ten gunste van de bv voor de algemene heffingskorting is €1.794. Het totale voordeel van de heffingskortingen komt uit op maar liefst €5.034.

Het voordeel van de bv is in deze casus dus uitsluitend aan de heffingskortingen te danken. De gevoeligheid voor de heffingskortingen is inderdaad enorm. Verhogen we het salaris met €10.000 tot €56.000 dan laat het rekenmodel een nadeel van de bv zien van €1.253. Het voordeel van de heffingskortingen wordt daarbij verkleind tot €3.836. Een gebruikelijk loon-correctie kan het bv-feestjes dus danig verstoren.

Complementary Content
${loading}