Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1G61
MFAS Actueel

BV participeert in familiefonds, niet doen!

laatst gewijzigd: 24-05-2023 11:47

Kennisgroepstandpunt KG:059:2023:1 gaat over de structuur waarbij een bv participeert in een besloten fonds voor gemene rekening (familiefonds). De vraag is of het aandeel van de participant - die ab-houder is in de bv - in het fonds in box 3 valt of in box 1 (de tbs-regeling). Het antwoord luidt bevestigend. Volgens de kennisgroep is sprake van een terbeschikkingstelling aan een samenwerkingsverband waar de bv deel van uitmaakt, art. 3.92(1)(b) IB. De toepassing van de tbs-regeling bij het ter beschikking stellen vermogen aan een samenwerkingsverband is overigens niet naar rato van de participatie van de verbonden bv in het samenwerkingsverband, maar geldt voor volledig aandeel van de participant/ab-houder in het fonds. Een participatie van 1% door de bv is dus al voldoende om het gehele aandeel van de participant/ab-houder in het fonds onder de tbs-regeling te laten vallen. De bv wordt belast met VPB voor haar aandeel en de participant/ab-houder als tbs-inkomen voor zijn aandeel. Hetzelfde standpunt zal worden ingenomen bij een besloten cv-structuur.

Deze structuur is in de praktijk bedacht om het probleem van excessief lenen bij de bv op te lossen door de schuld aan de bv af te lossen met participaties in het fonds. Dit werkt op zich, maar het zal niet de bedoeling zijn dat de tbs-regeling van toepassing wordt op het vermogen van het samenwerkingsverband. Rekening houdend met de tbs-vrijstelling van 12% is het effectieve tarief in de hoogste schijf 49,5% - 12% x 36,93% = 45,07%. Misschien is deze overgang van box 3 naar box 1 overigens wel een blessing in disguise: heffing over het reële inkomen en over vermogenswinsten pas bij realisatie in plaats van een heffing over een forfaitair rendement waar onder meer de vastgoedsector nu zo tegen te hoop loopt.

Complementary Content
${loading}