MFAS Actueel

Claimen ondernemerschap door werknemer: loterij zonder nieten

laatst gewijzigd: 09-09-2019 09:20

Belanghebbende heeft vanaf 2010 als zzp-er technische werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever. Zijn werkzaamheden bestonden uit onderhoud en reparatie van machines. Belanghebbende heeft daarmee in 2013 een opbrengst behaald van €48.528. Daarnaast is hem een bonus van €1.200 uitgekeerd, waarop €600 aan loonheffingen is ingehouden. Belanghebbende heeft de aangifte IB 2013 ingediend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 36.673. De geclaimde ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling bedroegen €13.055. De rechtbank is met de inspecteur van mening dat geen sprake was van ondernemerschap. Belanghebbende had maar één opdrachtgever, was voltijd aanwezig op de bedrijfslocaties van deze opdrachtgever en volledig afhankelijk. Als argumenten voor ondernemerschap had belanghebbende het risico dat de opdrachtgever hem niet zou betalen aangevoerd, dat hij zich bij tijd en wijle door zijn broer liet vervangen en dat zijn broer hem bij zware klussen assisteerde. De rechtbank beoordeelde dat als onvoldoende. De inspecteur heeft het inkomen van belanghebbende terecht als ROW belast, Rechtbank Den Haag 16 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5293. Heel merkwaardig is aangevoerd dat de bonus van €1.200 is verloond. Dat heeft de zaak voor belanghebbende in ieder geval niet sterker gemaakt. Wij denken dat de correctie gebaseerd had moeten worden op loon uit dienstbetrekking. Dat zou belanghebbende de premie Zvw hebben gescheeld. Als geen sprake zou zijn van een civiele dienstbetrekking zou in ieder geval van een fictieve dienstbetrekking moeten worden gesproken. ROW is ons inziens ook niet bedoeld voor voltijdswerkzaamheden, waarmee de arbeidskracht zich een volwaardig inkomen verwerft. Voordeel van ROW ten opzichte van dienstbetrekking is wel, dat de betrokkene eventuele kosten kan aftrekken. Wij hebben met het MFAS rekenmodel bruto-netto 2013 uitgerekend dat het verschil in IB tussen WUO en ROW in deze casus €6.250 bedroeg, waarbij rekening is gehouden met startersaftrek. Het verschil tussen ondernemerschap en niet-ondernemerschap is in de praktijk soms maar klein. In dat licht is zo'n verschil in fiscale druk maatschappelijk niet verdedigbaar. Wij hadden ons trouwens kunnen voorstellen dat de fiscus hier een vergrijpboete had opgelegd. Als de praktijk is dat je bij ontdekking slechts een correctie krijgt, is het claimen van ondernemerschap een loterij zonder nieten. Daar komt bij dat bij een correctie als ROW de 'werkgever' ten onrechte ongemoeid wordt gelaten.

Complementary Content
${loading}