MFAS Actueel

DCF te ingewikkeld, is er niets anders?

laatst gewijzigd: 13-03-2020 09:30

Tegenwoordig is de discounted cash flow methode (DCFM) de standaard. Ook bij de fiscus kun je niet meer aankomen met de Mobach-methode. Zelfs de rentabiliteitsmethode is out of date. Maar de DCFM is best ingewikkeld. Bij de toepassing worden veel fouten gemaakt. De methode heeft bovendien een hoog abstractieniveau. De adviseur en de cliënt hebben niet altijd een gevoel bij de uitkomst van een DCF-rekenmodel. Je kunt je ook afvragen of het überhaupt verantwoord is om op basis van de DCFM waarderingen te maken, terwijl je geen specialist bent. Wij krijgen regelmatig vragen over ons rekenmodel waaruit blijkt dat de vragensteller totaal geen kaas heeft gegeten van de methode. In dit artikel behandelen wij twee alternatieve methoden voor de waardebepaling van ondernemingen en vrije beroepspraktijken: de terugverdienmethode en de multiple methode.

Je zou de waarde op een zodanig bedrag kunnen vaststellen dat de koper de overnamefinanciering in 5 à 7 jaar kan aflossen uit de cashflows of winsten. In het MKB is het een ervaringsregel dat dit een redelijke prijs impliceert. Wij noemen dit de terugverdienmethode. Hiervoor kunt u gebruik maken van het MFAS rekenmodel 01-20. U vult de te verwachten exploitatiegegevens in. Vervolgens vult u op het tabblad Financiering de rente en de aflossing van de overnamefinanciering in. Door middel van trail-and-error bepaalt u vervolgens de koopsom op een zodanig bedrag dat de terugverdientijd uitkomt op het gekozen aantal jaren. Het mooie van deze benadering is dat de koper hier een gevoel bij heeft. Een terugverdientijd van 6 jaar communiceert heel wat lekkerder dan een rendementsnorm van, zeg, 16%.

Als u op deze wijze de koopsom heeft bepaald, kunt u met het rekenmodel eenvoudig de bijbehorende (impliciete) rendementsnorm uitrekenen. Bij een terugverdientijd van 5 à 7 jaren pleegt deze te liggen in de range 14%-20%. Dat zijn in het MKB normale percentages.

Een alternatief voor de DCFM is verder de multiple methode. Deze methode is ingewikkelder dan de terugverdienmethode. Op basis van ervaringsgegevens stelt men dat een onderneming cash and debt free een waarde heeft van bijvoorbeeld 4 maal de earnings before interest, tax, depreciation and appreciation (EBITDA). Het prettige is dat over multiples empirische gegevens beschikbaar zijn.

Zo publiceert het overnameplatform Brookz periodiek multiples. Dat wil zeggen, het aantal malen de EBITDA dat bij recente transacties is betaald bij bedrijfsovernames. De multiples zijn gebaseerd op de ondernemingswaarde (cash and debt free). Bron: https://www.brookz.nl/barometer. Voor de tweede helft van 2019 waren deze als volgt.

Sector

multiple

IT-dienstverlening & Software ontwikkeling

6,4

Gezondheidszorg & Farmacie

6

Groothandel

6,05

Agri & Food

5,65

Industrie & Productie

5,4

E-commerce

5,2

Zakelijke dienstverlening

4,65

Media, Reclame & Communicatie

4,15

Bouw & Installatietechniek

4,15

Horeca, Toerisme & Recreatie

4

Automotive, Transport & Logistiek

3,85

Detailhandel

3,5

Nu zul je net zien dat je een bedrijf onder handen hebt dat niet past in een van de genoemde sectoren. Je moet dan maar de multiple nemen van de sector die er het dichts bij in de buurt komt.

Een van de bezwaren van multiples is dat geen rekening wordt gehouden met de omvang van de onderneming. De multiple 4 voor horeca zou voor een groot bedrijf 4,5 kunnen zijn en voor een klein bedrijf 3,5. De adviseur moet hier af gaan op zijn professional judgement.

Nadat de multiple-waarde op basis van de genormaliseerde EBITDA is bepaald, moeten nog correcties plaatsvinden voor zelfstandige vruchtdragers, rentedragende schulden, investeringsachterstand, werkkapitaal en andere debt like items. Met deze complicatie heb je ook te maken bij de DCFM.

Doet u aan overnamebegeleiding dan is kennis van waardebepaling onontbeerlijk. Door hierbij een bepaalde systematiek te volgen kun je met de tegenpartij op zinvolle wijze onderhandelen en hopelijk tot overeenstemming raken.

Complementary Content
${loading}