MFAS Actueel

De toekomst van het box 2-tarief

laatst gewijzigd: 20-04-2022 09:40

Het kabinet Rutte IV staat voor de uitdaging een ingrijpende herziening van de Wet IB door te voeren. Daarvoor moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt. Het lijkt erop dat de fiscale druk voor dga's omhoog zal gaan. In dat kader lijkt het waarschijnlijk dat eerst het mkb-tarief voor de VPB wordt afgeschaft. Dat zou al betekenen dat de gecombineerde fiscale druk in dat traject van 37,87% naar 45,76% gaat. Mogelijk dat ook het box 2-tarief wordt verhoogd. Om gelijkstelling met het huidige toptarief in box 1 van 49,5% te bereiken, zou dit tarief uitgaande van 25,8% VPB op 31,94% moeten worden gesteld.

Nieuw tarief box 2
VPB 25,80%
IB 31,94% over 100% - 25,8% 23,70%
Totaal 49,50%

In het verleden vormden speculaties of geruchten over verhoging van het box 2-tarief vaak aanleiding voor dga’s dividenden te vervroegen. Dat moment lijkt nu nog niet aangebroken, maar de gesprekken tussen dga’s en hun adviseurs hierover zullen waarschijnlijk al wel zijn begonnen.

Complementary Content
${loading}