MFAS Actueel

Dividendbonanza in 2019?

laatst gewijzigd: 03-05-2018 08:48

Om het 'globale evenwicht' tussen de IB-onderneming en de bv enigszins te handhaven wordt ter compensatie van de verlaging van de VPB-tarieven het box 2-tarief in twee stappen verhoogd. In 2020 zal het box 2-tarief 27,3% bedragen en vanaf 2021 28,5%. Gezien de ervaringen in 2014, toen sprake was van een tijdelijke verlaging van het box 2-tarief met 3% tot €250.000 per persoon, zullen veel dga's in 2019 (extra) dividend laten uitkeren. In veel gevallen zal dit worden aangewend voor de aflossing van r/c-schulden. Qua timing is het raadzaam het beoogde dividend zo snel mogelijk na 1 januari 2019 uit te keren. De peildatum van box 3 is dan voorbij, zodat het desbetreffende vermogen de rest van het jaar onbelast rendeert.

Er wordt wel gepleit voor eerbiedigende werking voor per 1-1-2020 bestaande reserves. De kans dat die eerbiedigende werking er komt, schatten wij laag in. U kunt bij MFAS €1.000 inzetten op eerbiedigende werking. Als die er komt, krijgt u uw inleg dubbel uitbetaald!

Er moet een afweging worden gemaakt tussen het tariefvoordeel van 3,5% en het te derven netto rendement op het vermogen dat gemoeid is met de box 2-heffing. Grosso modo kan worden aangehouden dat bij een laag rendement, zoals op spaarrekeningen, het voordelig zal zijn om het tariefvoordeel te benutten. Bij een verwacht rendement van, zeg, 4% en hoger zal het voordeliger uitvallen om het vermogen in de bv te laten. Van belang is ook de mate van vervroeging van het dividend. Was men van plan het dividend anders in 2025 uit te keren, dan betreft de rendementsderving een te overziene periode. Was men daarentegen van plan om pas in bijvoorbeeld in 2035 dividend uit te keren, dan betreft de rendementsderving een lange periode. Het is ook denkbaar dat men eigenlijk helemaal niet van plan was om dividend uit te keren. In dat geval moet worden gerekend met uitstel tot het moment van overlijden. Voor zover sprake is van beleggingsvermogen, zou op dat moment namelijk over de ab-claim moeten worden afgerekend.

Als vanwege de r/c-positie met de bv sprake is van een negatief box 3-vermogen, zal het doorgaans voordelig zijn om in 2019 dividend uit te keren. Bij een negatief box 3-vermogen leidt de r/c-schuld niet tot een besparing op de rendementsheffing, terwijl de rente op de vordering voor de bv wel belast is met VPB/IB.

Besef dat door het uitkeren van dividend vermogen van de bv-sfeer naar box 3 gaat met het bijbehorende verschil in fiscale druk. Dat zou dus ook moeten worden meegenomen in de afweging. Hiervoor kunt u 03-04 rekenmodel financiële planning gebruiken. Wilt u met een globale berekening volstaan, gebruikt dan 01-28 rekenmodel vervroegen dividend.

N.B. Om de rekenmodellen te kunnen bekijken dient u een account op MFAS te hebben en ingelogd te zijn.

Complementary Content
${loading}