MFAS Actueel

Excessieve dga-schulden aangepakt

laatst gewijzigd: 21-09-2018 08:59

In de Miljoenennota 2019 wordt een regeling aangekondigd voor excessieve aandeelhoudersschulden. Mogelijk is dit een uitvloeisel van Henry Meijers artikel in 2015 over het wegstrepen van aandeelhoudersschulden. Op 20 september verschijnt overigens een vervolgartikel over dit onderwerp.

Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:

  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan €500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het wetsvoorstel hiervoor wordt volgens de planning aangeboden in het voorjaar 2019.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/18/aanbiedingsbrief-pakket-belastingplan-2019

Complementary Content
${loading}