MFAS Actueel

Het voordeel van het uitstellen van de ab-heffing

laatst gewijzigd: 17-11-2022 12:27

De al dan niet contante waarde van de ab-claim is een regelmatig terugkerend discussieonderwerp in vaktechnisch overleg van fiscalisten. De ene groep beweert dat de contante waarde juist is, omdat het nu eenmaal een toekomstige heffing betreft. De andere groep zit op de lijn dat de ab-claim jaarlijks met rendement aanwast en als je de aangegroeide reserves contant maakt, je precies weer uitkomt op de nominale waarde. Waar de twee groepen het niet oneens over zijn, is dat je bij het uitstellen van de box 2-heffing over deze belastingclaim rendement kunt behalen. Over dit rendement is natuurlijk ook weer VPB en box 2-heffing verschuldigd, maar netto spring je er toch uit. Het netto rendement op de uitgestelde box 2-heffing betekent een lager gecombineerde VPB/IB- lager dan waar in de regel van wordt uitgegaan.

Het effect van de uitgestelde box 2-heffing kan worden geïllustreerd aan de hand van het rekenmodel 01-03 beleggen dga. We starten met een kapitaalstorting van €100.000 en dus ook een verkrijgingsprijs van €100.000. We rekenen met een cashrendement van 10% per jaar. Bij het bv-scenario wordt er jaarlijks over die 10% afgerekend (VPB). De winst na VPB wordt toegevoegd aan de reserves. Het model toont het netto vermogen na bijvoorbeeld 10 jaar. Bij de berekening van dit vermogen komt de ab-claim op dat moment in mindering. Die heffing is 10 jaar uitgesteld.

Bij een vermogen van €100.000 en een rendement van 10% is de winst van het eerste jaar €10.000. Je zit dan in de schijf waarvoor het VPB-tarief 19% bedraagt. Voor de box 2-heffing zit je nog in het lage tarief van 24,5% waar het model vooruitlopend op 2025 mee rekent. Het gecombineerde tarief bedraagt 19% + (100% -19%) x 24,5% = 38,845%.

Bij een rendement van 10% voor belasting kom je dan uit op een netto rendement van 6,1155%. Op basis van dit gecombineerde tarief bedraagt de eindwaarde na 10 jaar €181.046.

 

netto rendement

netto kapitaal

start

 

100.000

1

6.116

106.116

2

6.489

112.605

3

6.886

119.491

4

7.307

126.799

5

7.754

134.553

6

8.229

142.782

7

8.732

151.514

8

9.266

160.779

9

9.832

170.612

10

10.434

181.046

 

Het rekenmodel geeft echter als uitkomst het hogere bedrag van €189.014.

 

bv vermogen

rendement

vpb

ab-claim

na ab-claim

start

100.000

   

0

100.000

1

108.100

10.000

1.900

1.985

106.116

2

116.856

10.810

2.054

4.130

112.726

3

126.321

11.686

2.220

6.449

119.873

4

136.553

12.632

2.400

8.956

127.598

5

147.614

13.655

2.595

11.666

135.949

6

159.571

14.761

2.805

14.595

144.976

7

172.496

15.957

3.032

17.762

154.735

8

186.469

17.250

3.277

21.185

165.284

9

201.572

18.647

3.543

24.885

176.687

10

217.900

20.157

3.830

28.885

189.014

Het verschil van €189.014- €181.046= €7.968 is te danken aan het netto rendement op de uitgestelde box 2-heffing. In de eerste tabel wordt gesimuleerd dat de box 2-heffing jaarlijks wordt betaald. Over die fictieve afdracht wordt dan uiteraard ook geen rendement meer ingerekend. In de tweede tabel wordt de box 2-heffing als latentie in aanmerking genomen en wordt rendement ingerekend over het vermogen zonder aftrek van die latentie (de eerste kolom). Het verschil van €7.968 kan als volgt worden verklaard.

Begin

Rendement

VPB

AB-claim

Eind

0

0

0

1.985

1.985

1.985

198

-38

2.106

4.251

4.251

425

-81

2.235

6.830

6.830

683

-130

2.371

9.755

9.755

975

-185

2.516

13.061

13.061

1.306

-248

2.670

16.789

16.789

1.679

-319

2.834

20.983

20.983

2.098

-399

3.007

25.689

25.689

2.569

-488

3.191

30.961

30.961

3.096

-588

3.386

36.854

In tab 1 reeds afgerekende box 2-heffing

26.300

Meer vermogen na VPB voor box 2

10.555

Af: ab-claim 24,5%

2.586

Meer netto vermogen dankzij uitstellen box 2-heffing

7.969

Door dit uitsteleffect is het werkelijke netto rendement hoger dan de hiervoor genoemde 6,1155%, te weten 6,5735%. Dit impliceert een gecombineerd VPB/IB-tarief van 34,26%. Een algebraïsche exercitie levert een ab-claim op van 18,85%.

VPB  19,00%
IB 18,85% x (100%-19%) 15,26%
Totaal 34,26%

Nog mooier zou het zijn als niet alleen de box 2-heffing 10 jaar werd uitgesteld, maar ook de heffing van VPB. Dat zou kunnen door te beleggen in aandelen die geen dividend uitkeren en deze aandelen op kostprijs te waarderen. Bij 10% waardestijging per jaar is de netto eindwaarde dan €197.465. Dit is één van de varianten die in rekenmodel 01-03 wordt berekend. De gecombineerde fiscale druk komt dan uit op slechts 30%.

Bij deze planning moet je er rekening mee houden dat je door het uitstel zowel in het hogere VPB-tarief komt te vallen als in het hogere box 2-tarief. Hierdoor kan het uitstel van heffing ongunstig uitpakken.

In de praktijk pleegt het gecombineerde VPB/IB-tarief – gemakshalve? – op nominale waarde te worden gesteld. Het ondernemen, sparen of beleggen in de bv wordt dan te ongunstig voorgesteld met mogelijk een onjuist advies tot gevolg. Ook civielrechtelijk is inmiddels duidelijk dat het voordeel van het uitstel van de box 2-heffing in aanmerking moet worden genomen bij boedelverdelingen (HR 26 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:583).

Complementary Content
${loading}