MFAS Actueel

In 2026 heffing box 3 werkelijk rendement, op naar de bv

laatst gewijzigd: 29-01-2023 09:55

In 2022 hebben we in deze rubriek aandacht besteed aan de vraag of je beleggingen het beste in box 3 kan aanhouden of in box 2. We hanteerden daarbij een vergelijking van de belastingdruk op basis van het nominale box 2-tarief. Het omslagpunt blijkt dan om en nabij de 5% te liggen. Dat wil zeggen, bij een lager  rendement is box 2 voordelig.

Box 3
Druk 32% x 6,17% = 1,974%.

Box 2
Gecombineerde druk 19% VPB en 24,5% box 2 (vooruitlopend op 2024) 38,85%. Bij een rendement van 5% is dit 1,942%.

Hierbij is er geen rekening mee gehouden dat de box 2-heffing pas plaatsvindt als dividend wordt uitgekeerd of de aandelen worden verkocht. Door dit uitstel is de effectieve druk van box 2 lager. Bij een contant gemaakte ab-claim van 15% is het gecombineerde VPB- en box 2-tarief 31,15%, hetgeen bij 5% rendement een effectieve druk van 1,56% betekent. Het omslagpunt ligt dan bij 6,35%. In werkelijkheid zal de druk nog lager kunnen liggen, omdat beleggingen op kostprijs kunnen worden gewaardeerd. De heffing van VPB kan worden uitgesteld. Gelet hierop schatten we het omslagpunt op 7%. Op grond hiervan zouden wij beleggers de bv adviseren, waarbij vastgoed vanwege de overdrachtsbelasting een aangepaste analyse behoeft. Alleen bij de aankoop van vastgoed is er geen extra overdrachtsbelastinglast.

Niet onbelangrijk is dat volgens de plannen vanaf 2026 de box 3-heffing zal plaatsvinden over het werkelijke rendement. In onze rekenmodellen zijn we uitgegaan van een tarief van 34%, zijnde het voor 2025 bepaalde tarief. Dat is op het eerste gezicht gunstiger dan voormelde 38,85% van box 2. Bedenk dat in het voorstel van box 3 voor 2026 e.v., anders dan in box 2, jaarlijks moet worden afgerekend over de waardestijging. Werkelijk rendement omvat namelijk ook ongerealiseerde waardestijgingen. We constateerden hiervoor een werkelijke druk van box 2 van 31,15%, die vanwege het uit kunnen stellen van de VPB-heffing nog lager kan zijn. Aldus lager dan de druk van box 3 in 2026 en nog zonder rekening te houden met de uitstelmogelijkheid van de VPB over de vermogenswinsten in box 2. De conclusie luidt dat het naar de bv brengen van beleggingen aanbeveling verdient. Wacht daarmee tot december van dit jaar, nu de peildatum van box 3 voor 2023 reeds voorbij is.

Het voorgaande wordt ondersteund door onze rekenmodellen 01-03 beleggen dga, 02-12 beleggingspand en 03-18 overige bezittingen naar de bv. De rekenmodellen bieden de mogelijkheid om ook met het vanaf 2025 geldende hoge box 2-tarief van 31% te rekenen en met het hoge VPB-tarief van 25,8%. Bij deze hogere tarieven ligt het omslagpunt een stuk lager, te weten op zo'n 4%. Dat wil zeggen, bij minder dan 4% is de bv voordelig en bij meer dan 4% box 3.

Complementary Content
${loading}