MFAS Actueel

Inspelen op wijziging box 2-tarief 2024

laatst gewijzigd: 24-05-2023 11:45

Het box 2-tarief wordt met ingang van 2024 verhoogd tot 31% voor bedragen boven de €67.000 per belastingplichtige. Voor lagere bedragen gaat het tarief naar 24,5%. In partnersituaties kan tot en met €134.000 tegen 24,5% dividend worden uitgekeerd door een deel van het dividend aan de partner toe te rekenen. In de komende jaren zullen ab-houders wellicht jaarlijks €67.000 of €134.000 dividend laten uitkeren om van het tariefverschil van 6,5% te profiteren. Velen zullen het dividend voor 2023 uitstellen tot 2024.

In gevallen waarin gezien de hoogte van het te verwachten dividend in de toekomst over het grootste deel het hoge tarief van toepassing zal zijn, kan worden overwogen in 2023 een hoog bedrag aan dividend uit te keren en dit onmiddellijk als agio terug te storten. Door deze vervroeging van het dividend kan 31% - 26,9% = 4,1% worden bespaard. Tegenover deze besparing staat dat het vervroegen van de box 2-heffing een rentenadeel met zich meebrengt. Aan MFAS is rekenmodel 01-28 toegevoegd. Dit vergelijkt de box 2-heffing in 2023 met de contante waarde van de box 2-heffing in de toekomst. Als disconteringsvoet moet het verwachte netto rendement op het vermogen worden gehanteerd. Ingegeven moet worden het aantal jaren gedurende welke de heffing over het box 2-inkomen anders zou worden uitgesteld. Als de contante waarde lager uitvalt dan het bedrag van de heffing in 2023, is het vervroegen van de box 2-heffing voordelig. Naar onze inschatting zal de conclusie overigens in de meeste gevallen zijn dat vervroegen niet voordelig is.

Stel dat het overlijden van de aandeelhouder in 2024 te verwachten is. In geval van beleggingsvermogen zal dat mogelijk een heffing van 31% over het grootste deel van de ab-winst betekenen. Bij een bedrag van bijvoorbeeld €5 miljoen kan circa €200.000 worden bespaard door de heffing naar 2023 halen.

Een alternatief voor het terugstorten van het dividend als agio is het verstrekken van een lening aan de bv of het ter beschikking stellen in rekening-courant. Hierop is dan de tbs-regeling (box 1) van toepassing. Het voordeel in vergelijking met de agioroute is dat de gelden eenvoudig, zonder heffing naar privé kunnen worden gehaald. Een bezwaar van deze route is de onduidelijkheid over de in aanmerking te nemen rente. Men zou bijvoorbeeld kunnen menen dat 1% passend is, terwijl de inspecteur op 4% gaat zitten. Je zit natuurlijk niet te wachten op een juridische strijd hierover.

Complementary Content
${loading}