MFAS Actueel

Klant uit Kazachstan niet blij

laatst gewijzigd: 12-01-2018 14:43

Peter is accountmanager bij een trustkantoor. Eén van zijn cliënten is een bv met als UBO een familie uit Kazachstan. De bv is een internationale tussenholding. Op kantoor werd veelvuldig gerefereerd aan de film "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan". Het Engels van de contactpersonen lijkt inderdaad nogal sterk op dat van de hoofdpersoon van deze film.

Inmiddels is deze klant een echt hoofdpijndossier geworden en is de verhouding met hem danig verstoord. Dat zit zo. In 2013 heeft de inspecteur vragen gesteld over de aangifte, hetgeen heeft geleid tot een correctie van circa 5 miljoen euro. De bv heeft in 2010 een dividend ontvangen in de vorm van een vordering luidende in Kazachse Tenge. Deze vordering heeft ruim een maand bestaan. Zij is toen verrekend met een schuld die de bv aan de dochtermaatschappij had. Nu wilde het toeval dat de Tenge in die periode sterk is gestegen. In Nederland hebben we weliswaar de deelnemingsvrijstelling, maar rente en valutaresultaten op vorderingen vallen daar niet onder. In overleg met de belastingadviseur is besloten te gaan procederen, ofschoon de kans op succes laag werd ingeschat. Er was gewoon niet handig gemanoeuvreerd. Zowel het trustkantoor als het belastingadviseur vrezen voor een claim.

Tijdens de procedure is eerst voor Rechtbank Noord-Holland en later voor Hof Amsterdam het standpunt ingenomen dat de vordering geacht moet worden met terugwerkende kracht te zijn verrekend met de schulden aan de dochtermaatschappij. De aandeelhouders in de dochter hebben op 22 april 2010 wel de verrekening goedgekeurd, maar dat besluit houdt niet in dat de verrekening ook op die dag heeft plaatsgevonden. Zo oordelen zowel de rechtbank als het hof. De valutawinst behoort tot het belastbare resultaat. Het was weliswaar de bedoeling dat het dividend zou worden verrekend met de schuld, maar dat neemt niet weg dat de dividendvordering enige tijd heeft bestaan. Ook het subsidiaire standpunt van belanghebbende dat de dividendvordering pas is ontstaan op het moment waarop zij is verrekend van de schuld vindt geen genade bij de belastingrechter. De dividendvordering is ontstaan op het moment waarop het dividend is gedeclareerd. Op dat moment is het recht op dividend onvoorwaardelijk tot het vermogen van de bv gaan behoren.

De Kazachse UBO is niet blij en laat dat duidelijk merken. Hem is verteld dat via een Nederlandse holding belasting kan worden bespaard. Hem is nooit verteld dat valutaresultaten op vorderingen gewoon tot de belastbare winst behoren. Een aanslag van meer dan 1 miljoen euro is beslist niet iets waar hij op had gerekend. Peter heeft er al meerdere memo’s aan gewijd. Als het trustkantoor de verrekening eerder had geregeld, was de strop achterwege gebleven. Maar ja … de communicatie met de mannen uit Kazachstan verliep en verloopt moeizaam vanwege hun gebrekkige Engels. Who is to blame?

 

Vrij naar Hof Amsterdam 21 maart 2017, nr. 16/00323.

Complementary Content
${loading}