MFAS Actueel

Liquideren spaar-bv

laatst gewijzigd: 11-10-2022 11:39

Veel spaar-bv's worden op dit moment opgedoekt, omdat ze gezien de nieuwe box 3 ze geen functie meer hebben. Stel de balans is 500K op de bank en 500K aandelenkapitaal. In de praktijk wil men uit praktische overwegingen voor turboliquidatie gaan. Het kapitaal wordt dit jaar terugbetaald. Zonder de geijkte route van statutenwijziging is dit belast met inkomstenbelasting, art. 4.13(1)(b) IB. De hierop volgende liquidatie leidt tot een even groot vervreemdingsverlies, waardoor er per saldo geen inkomstenbelasting is verschuldigd. De terugbetaling van aandelenkapitaal valt in beginsel onder de dividendbelasting. Dit is echter alleen het geval 'indien en voor zover er zuivere winst is'. Bij de typische spaar-bv is daar geen sprake van, in welke gevallen inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven.

Formeel kan de turboliquidatie niet, omdat er een bate is in de vorm van het banksaldo. Er zou dus regulier geliquideerd moeten worden, compleet met publicatie en officiële vereffening. Het leeghalen van de te liquideren bv voorafgaand aan de turboliquidatie is strikt genomen in strijd met doel en strekking van de regeling. In geval van afwezigheid van schuldeisers zou je daar echter overheen kunnen stappen. Ons is bekend dat de Kamer van Koophandel in ieder geval niet toetst of de bv niet eerst van haar activa is ontdaan. In de praktijk pleegt in dit soort situaties de turboliquidatie gewoon te worden toegepast. Dit betreft een civielrechtelijke kwestie, waarin de Belastingdienst geen partij is.

Complementary Content
${loading}