MFAS Actueel

Onderneming van man staat op naam van echtgenote die voor naheffingen opdraait

laatst gewijzigd: 29-03-2019 08:42

Mevrouw X stond sinds augustus 2003 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eigenaar van een eenmanszaak die zich bezighoudt met schoonmaak- en inpakwerkzaamheden. De onderneming is opgeheven per 31 december 2012 en uitgeschreven uit het handelsregister per 2 mei 2013. Vanaf 1 juli 2011 zijn de activiteiten van de onderneming voortgezet in bv-vorm. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur aan X naheffingsaanslagen loonheffingen op over 2009 tot en met 2011. In hoger beroep beweert mevrouw X dat haar echtgenoot de onderneming op haar naam maar voor zijn rekening en risico dreef, waarbij zij slechts als stroman fungeerde. Daartoe voert zij onder meer als bewijs aan dat arbeidsovereenkomsten door haar echtgenoot zijn ondertekend. Hof Amsterdam gaat daar niet in mee, Hof Amsterdam 8 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:93.

In de praktijk zien we door X gestelde situatie -de feitelijk exploitant van een onderneming is iemand anders dan op wiens naam zij staat- wel vaker. Te denken valt aan gevallen waarin iemand de noodzakelijke diploma's of vergunning ontbeert en iemand anders naar voren schuift die daar wel over beschikt. Ook komt het wel voor dat men wil voorkomen dat opbrengsten van zakelijke activiteiten ten goede komen aan schuldeisers of tot een intrekking van of korting op uitkeringen leidt. Wij vinden het daarom ook niet onaannemelijk dat de beweerde situatie zich echt heeft voorgedaan. Maar ja, als je bij het handelsregister als ondernemer bent ingeschreven ben je nu eenmaal verbonden voor verbintenissen van de onderneming ook al laat je de zaak feitelijk door je partner runnen. Vermoedelijk zal hier de partner ook degene zijn die zich de winsten van de zaak heeft toegeëigend. In dat licht is het natuurlijk wel zielig voor mevrouw dat zij nu voor de fiscale strop opdraait. Wij vroegen ons nog af of de gestelde stroman-constructie geen valsheid in geschrifte oplevert. Mevrouw X heeft overigens cassatie aangetekend tegen de uitspraak van Hof Amsterdam. Wellicht is zij inmiddels van haar (al te dominante?) echtgenoot gescheiden, waardoor de situatie extra zuur zou zijn.

Complementary Content
${loading}