Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1G61
MFAS Actueel

Papieren schenking als de notaris geen tijd meer heeft

laatst gewijzigd: 21-12-2023 10:50

Stel iemand wil voor het einde van het jaar nog een flink bedrag op papier schenken, maar het lukt niet om nog een afspraak bij de notaris te maken. Te denken valt aan successiebesparing, box 3-besparing of verlaging van de toekomstige eigen bijdrage WLZ. In zo'n geval zou de schenking door middel van een onderhandse akte kunnen worden gedaan. Dat is een zelf op te stellen document waarin je verklaart het gewenste bedrag uit vrijgevigheid schuldig te zijn. De schenker(s) en begiftigde ondertekenen dit vervolgens. Om geen discussie over de datering te krijgen, is het raadzaam een scan over de mail te gooien. Voor box 3 en voor de schenkbelasting is dit een geldige schenking. De reden waarom wordt geadviseerd dergelijke schenkingen via de notaris te doen, is dat er anders bij overlijden van de schenker een streep door de schenking gaat, zodat er geen erfbelastingbesparing optreedt, art. 7:177 BW. Bij leven is de schuld er echter gewoon. Om het genoemde erfbelastingnadeel te voorkomen, kan men in 2024 in alle rust de onderhandse schenking laten vastleggen bij de notaris. Ook als de schuld, zonder notariële vastlegging, bij leven wordt afgelost, sorteert deze gewoon effect voor de erfbelasting. MFAS heeft hiervoor een model: 03-07 Onderhandse schuldigerkenning uit vrijgevigheid.

Complementary Content
${loading}