MFAS Actueel

Pas op met claimbeluste cliënten

laatst gewijzigd: 06-09-2021 12:00

Een half jaar geleden hebben wij aan MFAS het item ‘aansprakelijkheid belastingadviseur’ toegevoegd. Met enige regelmaat behandelen wij een rechtelijke uitspraak over een schadeclaim. Niet alle uitspraken zijn overigens in het nadeel van de adviseur. We bespreken trouwens ook tegen accountants en notarissen aangespannen zaken. Het adviesitem omvat inmiddels enkele pagina’s. Wij denken dat het belangrijk is een beleid te ontwikkelen ten aanzien van omgaan met en het voorkomen van schadeclaims.

Het claimrisico is een wezenlijke component van het businessmodel van accountants en belastingadviseurs. In Nederland bestaat nog niet echt een claimcultuur, zoals in de VS. Wel lijkt er ook in ons land meer te worden geclaimd dan in het verleden. Een onderwerp waar dit speelt is de belastingrente. Het daarvoor geldende tarief staat in geen verhouding tot het voordeel dat de belastingbetaler geniet met het later dan normaal betalen van belasting. Het voorkomen van onnodige belastingrente behoort tot de zorgplicht van de belastingadviseur. Als een cliënt de desbetreffende schade claimt, zit er doorgaans weinig anders op dan te betalen. De beroepsverzekeraar pleegt de schade te dekken, maar er moet rekening worden gehouden met verhoging van de premie en het kwijtraken van het eigen risico. De dekking van de verzekering pleegt aan een maximum te zijn gebonden. Claims die dit maximum overschrijden, behelzen een continuïteitsrisico. Denk aan de Enron-affaire, die Arthur Andersen aan het begin van deze eeuw de kop heeft gekost.

Het is belangrijk nieuwe en bestaande cliënten te beoordelen op claimgeneigdheid. Terugkomend op het voorbeeld van belastingrente, schatten wij in dat de meeste cliënten vanuit de gedachte 'iedereen maakt fouten' de adviseur vrijuit laten gaan. Natuurlijk mag dit niet te vaak voorkomen. Daar staat cliënten tegenover die onmiddellijk een op zich terechte schadeclaim indienen. Men moet zich afvragen hoe graag men dergelijke cliënten wil behouden. Een gezonde bedrijfsvoering houdt in dat men (nieuwe) cliënten op dit punt beoordeelt. Het kan rationeel zijn om afscheid te nemen van claimbeluste cliënten dan wel deze niet aan te nemen. Wat dat laatste betreft dient men voorzichtig te zijn met ondernemers die vaak van accountant zijn gewisseld. De waarde van een praktijk met langdurige en rustige cliëntrelaties is hoger dan een praktijk met veel nieuwe relaties en/of waarbij sprake is van relatief veel gedoe.

Reageren op Forum/claimneiging

Complementary Content
${loading}