MFAS Actueel

Rechtbank vindt procedures tegen parkeerbelasting misbruik van recht

laatst gewijzigd: 15-03-2021 12:09

Wij hebben in dit medium diverse malen blijk gegeven van onze ergernis over personen die procedures aanspannen louter omwille van het scoren van dwangsommen en proceskostenvergoedingen. De persoon van de volgende casus heeft het wel heel bont gemaakt. Hij (X) heeft zijn auto in verschillende gemeenten op diverse dagen bewust geplaatst op een parkeervak met één of twee wielen op het trottoir of de trottoirband. Tegen de in verband hiermee opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting heeft hij bij de verschillende gemeenten bezwaar gemaakt. X’s gemachtigde heeft aangevoerd dat de naheffingsaanslagen parkeerbelasting niet hadden mogen worden opgelegd, omdat geen sprake was van ‘parkeren’. Hij heeft op diverse gronden bezwaar gemaakt tegen de opgelegde aanmaningen en dwangbevelen. De heffingsambtenaren hebben alle bezwaren ongegrond verklaard. Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat X bewust in verschillende gemeenten zijn auto deels op het trottoir heeft geparkeerd en een administratieve sanctie (verkeersboete) van €95 heeft geriskeerd, louter om dit argument te kunnen aanvoeren zodra aan hem een naheffingsaanslag parkeerbelasting werd opgelegd. De rechtbank ziet zwaarwichtige gronden om aan te nemen dat de bevoegdheid tot het instellen van beroep door X en zijn gemachtigde wordt gebruikt voor het genereren van beroepsprocedures om proceskostenvergoedingen en dwangsommen te innen. De rechtbank acht sprake van misbruik van recht door X en zijn gemachtigde en verklaart de beroepen niet-ontvankelijk, Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1103. Deze procedure ging over 27 gevoegde zaken. Het geeft belanghebbende behalve de boetes een aanzienlijk bedrag aan griffierechten gekost. Bedenk dat hij voor deze ongein een compleet ambtenarencorps van het werk heeft gehouden. Een veroordeling in de proceskosten was ons inziens op zijn plaats geweest.

Zie ook https://www.recht.nl/vakliteratuur/ict/artikel/471103/pleidooi-voor-veroordeling-burger-in-de-proceskosten/

Complementary Content
${loading}