MFAS Actueel

Schenken onderlangs ... zo gek nog niet

laatst gewijzigd: 09-03-2021 16:35

Bij het schenken van aandelen met toepassing van de BOR wordt in de praktijk standaard gekozen voor splitsing van de holding van de ouder. In de regel is hier sprake van een juridische afsplitsing van het niet-ondernemingsvermogen, terwijl de aandelen van de oude holding met het ondernemingsvermogen worden geschonken. Deze route brengt de nodige kosten van accountant en notaris met zich mee. Als het belang minder dan 1 miljoen euro is kan wellicht beter worden gekozen voor schenken onderlangs.

Daarbij draagt de holding de aandelen van de werkmaatschappij zonder tegenprestatie over aan de holding van het kind. Dit behelst een technisch dividend van de holding van vader, waar in box 2 over moeten worden afgerekend. Dit is de voornaamste reden waarom voor de splitsingsroute wordt gekozen. Het nadeel van de box 2-afrekening is echter niet zo groot als het misschien lijkt. Dat komt doordat de ouder in aanmerking komt voor een renteloze betalingsfaciliteit. Op grond daarvan mag de box 2-afrekening in 10 termijnen worden betaald. Er geldt een vrijstelling van dividendbelasting. De afrekening door de ouder biedt het kind het voordeel van de hoge verkrijgingsprijs ab. Dit stelt hem in staat om deze, volgens de daarvoor geldende route, onbelast in privé te ontvangen. Anders gezegd, het ab-nadeel voor de ouder levert een ab-voordeel voor het kind op.

Stel dat de ouder via zijn holding aandelen ter waarde van 1 miljoen euro voor €500.000 verkoopt aan de holding van de zoon. De zoon blijft de €500.000 schuldig. Bij het schenken onderlangs komt deze schuld in de holding terecht. Via de fiscale eenheid VPB kan de rentelast fiscaal worden verrekend met de winst van de werkmaatschappij. Bij het schenken bovenlangs komt de koopsom in het vermogen van het kind terecht, wat fiscaal gezien minder voordelig is.

Het schenken onderlangs vergt civielrechtelijk slechts een aandelenoverdracht. De (notariële) kosten daarvan zijn beperkt.

Als je dit alles in de beschouwing betrekt, is schenken onderlangs bij niet al te grote belangen zo gek nog niet.

Complementary Content
${loading}