MFAS Actueel

Stap even uit de sleur met de MFAS lentequiz 2020, 10 multiple choice vragen

laatst gewijzigd: 21-04-2020 11:12

01. Normbedrag eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen onder voorwaarden per gereden dag een bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Samengevat zijn deze voorwaarden:

 • De rit moet langer duren dan 24 uur.
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen.
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in het jaar.
 • Het aantal gereden dagen moet kunnen worden aangetoond met bijvoorbeeld tachograafschijven.

Voor 2020 bedraagt het normbedrag … per gereden dag.

 1. € 38,50
 2. € 42,50
 3. € 46,50
 4. € 50,50

02. Gouden-handdrukstamrecht en echtscheiding

A en B zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. A heeft een LB-stamrecht ontvangen. Wanneer moet deze in het kader van de boedelverdeling worden gedeeld?

 1. de aanspraken strekken ertoe te voorzien in inkomen na pensionering
 2. de aanspraken strekken ertoe te voorzien in een aanvulling op de WW-uitkering

03. Btw-tarief schminken

Optredens door uitvoerende kunstenaars zijn ingevolge tabelpost b.17 belast met 9% btw. Wat is volgens de site van de Belastingdienst het tarief voor het schminken van personen in opdracht van bijvoorbeeld organisatoren van evenementen?

 1. 9%
 2. 21%

04. Natuurlijke verbintenis

J.E. van den Berg maakte in een artikel in VFP (mei 2012, p. 25) gewag van een aan de Belastingdienst voorgelegde casus. Een vermogende man ging samenwonen met een vrouw. Zij had met haar geld enkele verbouwingen aan zijn woning betaald. Ze hadden besloten te gaan trouwen. Huwelijkse voorwaarden en testamenten waren opgemaakt. Maar enkele dagen voor de ondertekening van deze documenten kwam de man door een auto-ongeval te overlijden. Omdat nog niets was getekend, was zij geen erfgenaam. De ouders en broers, wettelijk erfgenamen, voelden de morele verplichting om haar uit de erfenis een substantieel bedrag te doen toekomen. Was deze ‘schenking’ belast met schenkbelasting?

 1. de Belastingdienst honoreerde een beroep op de natuurlijke verbintenis
 2. de Belastingdienst wees een beroep op de natuurlijke verbintenis af

05. Kerken en UBO-registratie

Eerder werden in het UBO-wetsvoorstel ook kerkgenootschappen uitgezonderd van de verplichting tot registratie, maar die uitzondering is in de Tweede Kamer gesneuveld door een amendement. Om welke reden? Deze uitzondering zou:

 1. het afdekken van seksueel misbruik binnen de kerk faciliteren
 2. moskeeën in staat stellen onder de registratie uit te komen
 3. niet handhaafbaar zijn omdat in de praktijk niet altijd duidelijk is wat een kerkgenootschap is
 4. de controle op giftenaftrek bemoeilijken

06. Wat hoort niet in het rijtje thuis?

De BOR kent diverse waardebegrippen. Welke hoort niet in het rijtje thuis?

 1. directe opbrengstwaarde
 2. indirecte opbrengstwaarde
 3. voortzettingswaarde
 4. rentabiliteitswaarde

07. Schenkingen gescheiden ouders

Pieter krijgt in 2020 een schenking van €5.515 van zijn vader. Hij krijgt hetzelfde bedrag van zijn moeder. Vader en moeder zijn in 2009 gescheiden. Vader is in 2010 hertrouwd en in 2018 wederom gescheiden. Hij woont nu samen. Moeder is in 2015 een geregistreerd partnerschap aangegaan met een vrouw.

 1. beide schenkingen zijn vrij van schenkbelasting
 2. de schenkingen worden samengeteld, zodat €5.515 is belast

08. Huisvesting op de werkplek, inclusief energie, water en bewassing

Norm LB 2020 per dag

 1. €5,60
 2. €7,60
 3. €9,60
 4. €11,60

09. Indirect lucratief belang

In geval van via een bv gehouden lucratief belang, worden de voordelen niet als lucratief belang gehouden als de bv de voordelen voor … of meer doorstoot.

 1. 70%
 2. 90%
 3. 95%
 4. 100%

10. Energielabel

Bij verkoop van een woning is het verplicht een energielabel te overhandigen. Bij niet-naleving legt de Inspectie Leefomgeving en Transport aan particulieren een boete op van

 1. €170
 2. €340
 3. €510
 4. €780

 

De juiste antwoorden:

 1. a
 2. a
 3. b
 4. a
 5. b
 6. a
 7. b
 8. a
 9. c
 10. a
Complementary Content
${loading}