MFAS Actueel

Struisvogelpolitiek ten aanzien van beleggen

laatst gewijzigd: 21-04-2021 15:42

Veel accountants, belastingadviseurs en financieel planners hebben niets of weinig met beleggen. Deze houding kan een goed advies in de weg staan. Het rendement op het spaargeld is van grote invloed op de mogelijkheid om financiële doelen te bereiken. Bij een rendement van 4% in plaats van 0%, kan de cliënt wellicht een aantal jaren eerder stoppen met werken en/of een aantal jaren langer zijn oude dag financieren. Als de cliënt op zijn vrij renderende privébezittingen is aangewezen voor zijn oudedagsvoorziening en zijn beleggingshorizon aan de korte kant is, moet hij het beleggingsrisico beperkt houden en het bijbehorende lagere verwachte rendement aanvaarden. Als de cliënt nog een lange beleggingshorizon heeft, doet hij zichzelf te kort als hij kiest voor 100% sparen. Bij een horizon van 20 jaar of langer, is de kans dat hij met beleggen (veel) meer vermogen opbouwt dan met sparen groter dan 95%. Het juiste advies ligt bij de meeste cliënten ergens in het midden.

De hiervoor geschetste houding van adviseurs kan te maken hebben met slechte ervaringen met beleggen en met onvoldoende kennis. Zo'n slechte ervaring zou kunnen zijn dat ooit op een hoog punt van de beurs is ingestapt en dat uit angst voor verder verlies op een laag punt weer is uitgestapt, met een vermogensverlies als gevolg. Een negatieve ervaring kan ook te maken hebben met een fout beleggingsproduct, zoals aandelenlease, teakhout of landbouwgrond. Een schadelijk vooroordeel is dat men bij beleggen dagelijks de beurs in de gaten moet houden en frequent wijzingen in de portefeuille moet aanbrengen. De wetenschap leert dat dit met veel kosten gepaard gaat en vaak betekent dat men door hebzucht en angst gedreven te duur koopt en te goedkoop verkoopt. In onze optiek is beleggen heel wat anders dan het handelen in aandelen. Als men bij koersdalingen in de beurs blijft, is de kans zeer groot dat deze worden goedgemaakt en dat per saldo een positief resultaat wordt behaald.

De huidige negatieve rente kan een goede aanleiding zijn om (meer) beleggen te overwegen. De negatieve rente als zodanig maakt het (meer) beleggen echter niet rationeel. Er moet ook in die situatie een toets plaatsvinden of het risico passend is gezien de horizon en de afhankelijk van het spaargeld voor de oude dag. Veel mensen zijn geneigd procyclisch te beleggen. Dat wil zeggen, instappen als de beurs al een lange rit naar boven heeft gemaakt en/of uitstappen als de beurs een grote daling heeft doorgemaakt. Deze houding leidt op lange termijn tot een negatief rendement. De financieel planner zou zijn cliënt daartegen in bescherming moeten nemen. Dit betekent ook dat als de beurs behoorlijk is gestegen, idealiter aandelen zouden moeten worden verkocht om de vermogensverdeling in overeenstemming te brengen met het advies. Stel dat het advies luidt 40% spaargeld en 60% beleggen. Op basis van dit advies houdt de cliënt bijvoorbeeld €200.000 spaargeld en €300.000 aandelen. De beurs stijgt met 33,33%, waardoor de aandelen €400.000 waard zijn geworden. Er moet nu voor €40.000 aandelen worden verkocht om de verhouding weer op 60% beleggen te brengen. Bedenk dat men zich met zo'n advies behoorlijk impopulair kan maken. Het kan er in het uiterste geval zelfs toe leiden dat de cliënt de relatie opzegt. Als de beurs behoorlijk is gedaald, zou tegen het sentiment in juist moeten worden bijgekocht.

Complementary Content
${loading}