MFAS Actueel

Test uw kennis over echtscheiding

laatst gewijzigd: 19-09-2018 05:16

Ter lering en vermaak laten wij 5 multiple-choicevragen over de civiele en fiscale aspecten van echtscheiding volgen (en onze antwoorden daarop).

 1. Op het verzwijgen van een goed bij een verdeling staat als straf dat dit goed bij ontdekking voor 100% aan de ander toevalt. Een soortgelijke bepaling is er ook voor een verrekenbeding.
  Juist
  Onjuist
 2. Bij de verdeling van een echtscheidingsboedel houdt de man zijn eigen pensioen en krijgt de vrouw ter compensatie de woning met overwaarde. Dit betekent dat de man over de helft van de waarde van het pensioen moet afrekenen met de fiscus.
  Juist
  Onjuist
 3. Arend en Jenny waren in algehele gemeenschap gehuwd. Arend is op 15 januari 2017 uit de echtelijke woning vertrokken. Arend heeft in 2017 de volledige hypotheekrente betaald, omdat Jenny geen inkomen heeft. Arend kan de volledige de rente als eigenwoningrente aftrekken.
  Juist
  Onjuist
 4. Jacques en Erna gaan scheiden. Ze spreken een door Jacques te betalen afkoopsom partneralimentatie af van €100.000. Jacques schaft een lijfrente aan met Erna als gerechtigde. Dit bedrag is voor Jacques aftrekbaar als afkoop alimentatie ex art. 6.3(1)(b) IB.
  Juist
  Onjuist
 5. Jan was in algemene gemeenschap gehuwd met Rita. Tot de huwelijksgemeenschap behoorde 100% van de aandelen De Goede Hoop bv met een waarde van €2 miljoen en een verkrijgingsprijs van €18.000. Het vermogen van de bv bestaat uit een vastgoedbeleggingsportefeuille die passief wordt beheerd. Op 15 juni 2015 is de echtscheiding aangevraagd. Op 5 januari 2018 heeft eindelijk de verdeling plaatsgevonden, waarbij 50% van de aandelen is toegedeeld aan Jan en 50% aan Rita. Dit leidt tot afrekening in box 2.
  Juist
  Onjuist

Antwoorden

 1. juist [artikel 1:135 BW]
 2. onjuist; de afkoop vindt bij de vrouw plaats
 3. onjuist, de helft van de rente als eigenwoningrente en de andere helft als partneralimentatie, de vrouw ‘ontvangt’ dit als alimentatie en ‘betaalt hiermee haar helft van de hypotheekrente (plus en min vallen tegen elkaar weg)
 4. juist, het is als het ware een betaling in natura, voor de vrouw is hierop de stamrechtvrijstelling ex 3.102 IB van toepassing
 5. onjuist, een scheve verdeling buiten de 2-jaarsperiode is belast (voor de onderbedeling), maar hier is de verdeling niet scheef want conform de pakketgerechtigdheid is er volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geen vervreemding. Je hebt art. 4.17 IB dan niet nodig. Voor de toepassing van art. 4.17 IB is het overigens niet van belang of sprake is van ondernemings- of beleggingsvermogen.

 

Complementary Content
${loading}