Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1G61
MFAS Actueel

Typisch iets dat men voor zich uitschuift

laatst gewijzigd: 27-06-2023 16:04

Een kennis sprak mij aan over een brief die hij had ontvangen. Daarin werd hij erop gewezen dat zijn nabestaanden bij zijn overlijden een groot bedrag aan erfbelasting moesten betalen over de kindsdelen. Daar was echter wel wat aan te doen en de afzender van de brief kon daarbij behulpzaam zijn. Mijn kennis vroeg mij of dit inderdaad iets was om op pakken. Ikzelf ben altijd opstandig als men mij via al te opzichtige marketinginspanning tot actie maant. Hij had dat ook. Niettemin had de brief een zaadje van onbehagen geplant.

De kennis en zijn echtgenote bleken beiden geen testament te hebben gemaakt. Ze hebben drie kinderen en een vermogen bestaande uit circa €60.000 aan spaargeld en een woning van €600.000 met een restschuld van €100.000. Geruststellend meldde ik hem dat er geen noodzaak is om zich hier zorgen over te maken. Ik schatte dat er wellicht een klein bedrag aan erfbelasting was verschuldigd. Mijn software gaf circa €4.000 aan. Ingaan op de avances van de briefschrijver zou waarschijnlijk meer kosten aan advisering en notaris.

Bij afwezigheid van een testament verloopt de vererving via de zogenoemde wettelijke verdeling. Alles gaat naar de langstlevende en de kinderen krijgen hun erfdeel op papier. Ook over die papieren verkrijging is erfbelasting verschuldigd, die moet worden betaald door de langstlevende. Het advies zou waarschijnlijk luiden dat mijn kennis en zijn echtgenote een testament moesten maken met daarin een zogenoemd afvullegaat. De langstlevende echtgenoot heeft een erfbelastingvrijstelling van om en nabij de €700.000. Testamentair kun je regelen dat deze de optie heeft om een zodanig extra bedrag uit de nalatenschap te claimen dat de kinderen niet meer krijgen dan hun vrijstelling van circa €23.000.

Als het vermogen van mijn kennis wat hoger was geweest, had ik zeker aangeraden een testament op te maken. De briefschrijver had met hagel geschoten en de brief gezonden aan honderden burgers van een bepaalde leeftijdsklasse die over een woning van meer dan €500.000 beschikken. De kans dat enkele geadresseerden reageren is groot. Op zich is het niet verkeerd dat mensen worden aangespoord werk te maken van hun estate planning. Het is namelijk typisch iets dat men voor zich uit schuift: dat komt nog wel een keer. Tot het te laat is.

Complementary Content
${loading}