Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1G61
MFAS Actueel

Verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, de geschiedenis herhaalt zich

laatst gewijzigd: 24-05-2023 11:43

Onderdeel van  het Pensioenakkoord is een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Die verplichting zal ook van toepassing zijn op dga's. Volgens de planning zal dit in 2027 ingaan. Of dit het gaat halen, is overigens nog maar de vraag. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt 70% van het laatstverdiende inkomen en maandelijks maximaal €1.850 bruto. De maximale premie zal rond de €220 per maand bedragen. Het grote aantal onverzekerde zzp'ers noopt tot een regeling. Nu moeten de meeste zelfstandigen bij een calamiteit een beroep doen op bijstand, waardoor hun arbeidsongeschiktheidsrisico feitelijk wordt afgewenteld op de samenleving

Wij brengen de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in herinnering. Deze wet voorzag tussen 1998 en 1 augustus 2004 in een verplichte verzekering van zelfstandigen. De dekking en premie waren vergelijkbaar met die van de nu voorgestelde verzekering. Waarom is deze verzekering trouwens afgeschaft? Men vond de premie te hoog en de uitkering te laag. Het kabinet ging voor keuzevrijheid. De geschiedenis herhaalt zich. De redenen voor afschaffing van de WAZ worden nu aangevoerd door de tegenstanders van de verplichte verzekering. Er zijn de nodige zelfstandigen die helemaal geen verzekering nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze vermogend zijn of omdat de partner voldoende inkomen heeft. Dat is het nadeel van wetgeving waarbij iedereen over één kam wordt geschoren. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal voor veel kleine ondernemers een zegen zijn, zeker als zij financieel verantwoordelijk zijn voor kinderen.

Complementary Content
${loading}