MFAS Actueel

Vervroegen dividend vanwege verhoging tarief box 2 teniet gedaan door box 3

laatst gewijzigd: 05-09-2019 15:11

Op 1 januari 2020 gaat het box 2-tarief van 25% naar 26,25%. Door dividend te vervroegen kan dus een tariefvoordeel van 1,25% worden behaald. Een verraderlijk aspect is de vermogensrendementsheffing. Het uitkeren van dividend voor de komende peildatum (1-1-2020) kan leiden tot extra box 3-heffing in 2020. Het forfaitaire rendement van box 3 is voor 2020 nog niet bekend. In 2019 bedraagt het effectieve tarief afgerond 0,58% in de eerste schijf, afgerond 1,33% in de tweede schijf en 1,68% in de duurste schijf. Ervan uitgaande dat het netto dividend de grondslag van box 3 op 1-1-2020 met hetzelfde bedrag verhoogt, wordt (uitgaande van de cijfers voor 2019) het voordeel van het vervroegen van het dividend voor box 2 in de hoogste twee schijven van box 3 meer dan teniet gedaan door het nadelige effect van de vermogensrendementsheffing. Dit speelt vanaf ongeveer €100.000 aan vermogen in box 3 (per persoon). Anders gezegd: men kan in die situatie beter wachten met dividend tot na de peildatum en een iets hoger tarief voor het dividend voor lief nemen.

Sommige dga's hebben vanwege de schuld aan hun bv een negatief box 3-vermogen. Voor hen blijft het geschetste nadeel achterwege, althans zolang het te creëren box 3-vermogen niet hoger wordt dan de eerste schijf van box 3.

Complementary Content
${loading}