MFAS Actueel

Volmaken heffingvrij vermogen 2021 van €50.000 p.p. bijvangst van schenken

laatst gewijzigd: 21-10-2020 16:29

Schenkingen zijn populair in het kader van estate planning. Als 'bijvangst' kan voor de familie een box 3-voordeel worden gerealiseerd. Dit aspect wordt interessanter door de verhoging van het heffingvrije vermogen tot €50.000 en de verhoging van de tarieven voor het vermogen dat daar bovenuit gaat. De eerstvolgende peildatum van box 3 is 1-1-2021.

Stel ouders hebben een box 3-vermogen van €500.000. De drie kinderen hebben ieder een box 3-vermogen van €20.000. Schenken kan in geld of op papier. Eenvoudshalve veronderstellen we dat de kinderen alleenstaand zijn.

We veronderstellen dat alleen de normale kindvrijstelling van €5.515 beschikbaar is. Een netto schenking van €30.000 impliceert een bruto schenking van €32.720 (niet vrij van schenkbelasting) en €2.720 aan verschuldigde schenkbelasting bij de begiftigde. Voor de drie kinderen samen €8.160.

De ouders zouden over €500.000 €4.774 aan box 3-heffing verschuldigd zijn. Door de schenking van 3 x €32.720 wordt hun vermogen verlaagd tot €401.840. De daarover verschuldigde box 3-heffing bedraagt €3.404. Aldus een besparing van €1.370. De 'terugverdientijd' van de schenkbelasting is afgerond 6 jaar. Dat lijkt misschien lang, maar bedenk dat we het hier alleen maar over bijvangst hebben. Bijvangst omdat de schenkingen als primair doel hebben erfbelasting te besparen.

Dit voorbeeld is gebaseerd op kinderen die alleenstaand zijn. Voor partners bedraagt het heffingvrije vermogen in 2021 2 x €50.000 = €100.000. In dat geval is de mogelijke besparing dus groter.

 

Complementary Content
${loading}