Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1G61
MFAS Actueel

Wat verandert er in 2024 voor de afweging IB-onderneming - bv?

laatst gewijzigd: 24-10-2023 20:41

De keuze van de optimale rechtsvorm is een evergreen in de MKB-praktijk. Er zijn per 1-1-2024 meerdere wijzigingen die gunstig zijn voor de bv.

  • De zelfstandigenaftrek gaat van €5.030 naar €3.750.
  • De mkb-winstvrijstelling gaat van 14% naar 12,7%.
  • De arbeidskorting wordt fors verhoogd, wat gunstig kan zijn voor de bv omdat daarbij alleen het salaris tot de grondslag behoort.
  • In 2023 kon de IB-ondernemer zijn bedrijfspand afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. In 2024 wordt dit 100% van de WOZ-waarde. De IB en de VPB worden hiermee gelijk getrokken.
  • Het box 2-tarief tot €67.000 en in geval van partners €134.000 gaat naar 24,5%. Voor hogere bedrag wordt het 31%. In het mkb zal dit een lager tarief kunnen betekenen dan in 2024, zeker als het om het jaarlijkse dividend gaat dat ter aanvulling op het salaris aan de bv wordt onttrokken.
  • Het voordeel van het uitstellen van de ab-claim bestaat uit een rentevoordeel. Over het bedrag waarover nog niet met de fiscus hoeft te worden afgerekend, kan de aandeelhouder nog rendement behalen. Gezien de forse stijging van de rente zal dit rendement mogelijk hoger zijn dan in de afgelopen jaren. De standaard disconteringsvoet van het rekenmodel hebben wij van 2% verhoogd tot 3%.

P.S. Het rekenmodel bv ja/nee is aangepast voor 2024 met deels voorlopige cijfers. Het rekenmodel voor 2023 is overgebracht naar onderdeel rekenmodellen 05-01a.

Complementary Content
${loading}