MFAS Actueel

Welke rente voor schuld dga aan bv?

laatst gewijzigd: 05-12-2023 16:48

De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan zeer lage rentes. In de tijdvakken waarin de rente bij de bank negatief was, werd zelfs een rente van 0% voor het lenen van de bv verdedigd. In 2021 kwamen wij met onze ongeautoriseerde handreiking (dga-1814), gebaseerd op HR 5 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA3236. Wij verdedigden een rente die was afgeleid van de zakelijke spaarrente van banken met een bescheiden opslag afhankelijk van de privésolvabiliteit van de dga.  

privévermogen dga opslag op zakelijke spaarrente huisbank
> 130% van het geleende bedrag 0,50%
100% - 130% van het geleende bedrag 1,00%
70%-100% van het geleende bedrag 1,50%
< 70% van het geleende bedrag tot eenmaal het bruto jaarloon 2,50%
< 70% van het geleende bedrag, welk bedrag meer is dan eenmaal het bruto jaarloon p.m.

Bij de drie grootbanken ligt de zakelijke spaarrente begin december 2023 op zo'n 1,5%. Dit betekent dat je bij een goede privésolvabiliteit op 2% uitkomt. Voor deposito's zijn overigens rentes tot 3% te verkrijgen. Het lijkt ons echter verdedigbaar de rente voor de dagelijks opvraagbare rekeningen als uitgangspunt te nemen. Hoe het ook zij, deze rentes liggen aanmerkelijk lager dan de ECB-rente, die momenteel 4,5% bedraagt (vaste rente voor basisherfinancieringsoperaties).

Onze modelovereenkomsten 01-08 (rekening courant dga) en 01-16 (effectenkrediet bv) geven de opties zakelijke spaarrente plus 0,5% en herfinancieringsrente ECB plus 1%. Ervan uitgaande dat men voor de laagste rente gaat, is de eerste optie geboden.

Complementary Content
${loading}