MFAS Actueel

Wie heeft het meeste voordeel van de bv?

laatst gewijzigd: 09-02-2021 13:54

Het mag bekend worden verondersteld dat bij hoge winsten de rechtsvorm bv ten opzichte de IB-onderneming fiscaal voordelig is. Voor wie van de onderstaande zes personen levert de bv het meeste voordeel op?

  1. Albert lost jaarlijks het boetevrij af te lossen deel van de hypotheek op zijn woning af en herfinanciert dit bij de bv. De hypotheekrente bij bank en bv bedraagt 3,5%.
  2. Bernard financiert in rekening courant zijn royale levensstijl. De rente bedraagt 2,5%. Met de inspecteur is afgesproken dat eens per vijf jaar de schuld door middel van dividend tot €17.500 wordt teruggebracht. Bernard heeft geen vermogen in box 3.
  3. Corry investeert in haar succesvolle webshop. Zij hanteert 18% als rendementsnorm.
  4. Diana lost de zakelijke financiering van de bv met een rente van 2,1% versneld af.
  5. Edward spaart de winst van de bv bij de bank tegen een negatieve rente van 0,5%. Zijn belastingadviseur heeft hem verteld dat het beter is spaargeld in de bv aan te houden dan in privé.
  6. Frederika zet het spaargeld van de bv, ter vermijding van negatieve rente, op een privérekening op basis van de MFAS modelovereenkomst 01-28 (Overeenkomst inzake voorkomen negatieve rente).

Het meeste profijt van de bv heeft Corry. Het voordeel van de bv wordt in belangrijke mate bepaald door het uitstellen van de box 2-heffing. Voor de beoordeling van de aantrekkelijkheid van de bv is de box 2-heffing natuurlijk wel relevant. Ooit moet de ab-claim met de fiscus worden afgerekend. Het uitstelvoordeel komt tot uitdrukking in de lagere contante waarde van die claim. Hoe langer het uitstel, hoe voordeliger de bv in het algemeen is. Het uitstellen van de box 2-heffing is in het algemeen voordelig, omdat (netto) rendement kan worden behaald op de uitgestelde heffing. Naarmate dit rendement hoger is, is het profijt groter. Bedenk dat het besparen op financieringsrente ook een vorm van rendement is. Dat geldt voor Albert en Diana. Van de zes personen behaalt Corry het hoogste rendement en profiteert zij dus het meeste van de bv. Zij investeert de opgepotte winst in haar webshop als zij denkt daarmee ten minste 18% rendement te zullen behalen. Gezien het succes van de onderneming gaan wij er maar vanuit dat haar rendementsinschatting realistisch is.

Bernard is van het opeten, niet van het investeren. Omdat zijn box 3-vermogen negatief is, levert de schuld aan de bv hem geen besparing van rendementsheffing op, terwijl er over de 1,5% aan de bv verschuldigde rente VPB is verschuldigd en ab-claim wordt opgebouwd.

Edward en Frederika scoren een negatief rendement op de uitgestelde heffing. Als de verwachting is dat dit negatieve rendement aanhoudt, doen zij er verstandig aan jaarlijks dividend uit te keren en daarover met de fiscus in box 2 af te rekenen. Bij een negatief rendement is uitstel van belasting namelijk onvoordelig. Het rekenmodel laat dan ook een hogere box 2-druk dan 26,9% zien. Ter voorkoming van de ongunstige box 3 kan het dividend weer als kapitaal worden teruggestort in de bv.

Als de aandeelhouder in privé geen negatieve rente is verschuldigd, is de handelwijze van Frederika slimmer dan die van Edward. Zij houdt de liquiditeit voor rekening van de bv in privé aan.

Complementary Content
${loading}