MFAS Uitgelicht

Uitgelicht

1-10 van 10
 • Let bij woningschenking op de partner van de begiftigde
  Bij de hoge woningschenking moet aandacht worden besteed aan de (huwelijks)partner. Vaak zal het niet de bedoeling zijn dat deze bij echtscheiding of uit elkaar gaan de helft ervan meekrijgt. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft dit gecompliceerd.
 • Voor pensioenverevening geldt geen verjaringstermijn
  Is er bij de echtscheiding verzuimd aandacht te besteden aan de verevening van pensioenaanspraken? Dan kan de benadeelde ex partner alsnog een deel van het pensioen claimen. Hiervoor geldt geen verjaringstermijn.
 • Let op de btw-suppletie
  Het niet suppleren van te weinig afgedragen btw kan bij ontdekking leiden tot een boete. Ook de adviseur kan een boete krijgen. De adviseur moet ook een Wwft-melding doen.
 • Btw-vrijstelling sportaccommodaties nadelig voor stichtingstructuren
  Door een wetswijziging zal het vanaf 1-1-2019 meestal niet meer effectief zijn om sportaccommodaties in een stichting onder te brengen. Ter compensatie van het vervallen van het nadeel van het btw-voordeel op aanleg, onderhoud en materialen komt er voor zowel gemeenten als sportstichtingen een subsidieregeling.
 • Anonimiseringsstructuren
  Veel vermogenden maken zich zorgen over het UBO-register dat aanstaande is. Het maakt het voor criminelen makkelijker targets voor beroving en kidnapping te selecteren. Met hun adviseurs zijn vermogenden op zoek naar structuren om hun vermogen onzichtbaar te maken (anonimisering).
 • Inhouding loonheffing artiesten
  Als u een artiest inhuurt voor bijvoorbeeld uw personeelsfeest, moet u rekening houden met inhouding van loonheffing. Dit hoeft niet als de artiest een zelfstandige is. Geloof de artiest op dit punt niet op zijn of haar blauwe ogen.
 • Uitfaseren pensioen eigen beheer
  Het pensioen in eigen beheer kan in 2018 met 25% korting worden afgekocht. Omzetting in een oudedagsverplichting is waarschijnlijk aantrekkelijker.
 • Besparing door switch van werknemerschap naar zzp-schap
  Als een werknemer voortaan voor zijn voormalige werkgever als zzp'er gaat werken, heeft hij de schijn tegen. De ficus zal geneigd zijn te denken dat alleen maar het etiket is gewijzigd. Bij een goede contractuele vormgeving kan deze switch wel degelijk effectief zijn. Voor zowel de 'werkgever' als de 'werknemer' kan dit een forse besparing betekenen.
 • Besparing door wijziging sectorindeling
  De hoogte van de sectorpremies verschilt afhankelijk van waar de werkgever is ingedeeld. De premies kunnen bij de verschillende sectorfondsen nogal uiteenlopen.Het is niet altijd duidelijk in welk sectorfonds een werkgever thuishoort. Daarom kan het de moeite lonen na te gaan of indeling bij een gunstiger sectorfonds mogelijk is.
 • BV aantrekkelijker door uitfasering aftrektarief
  De omstandigheid dat de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling in de toekomst niet meer tegen het toptarief kunnen worden verrekend, betekent een toename van de attractiviteit van de rechtsvorm bv.
Complementary Content
${loading}