Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1G11
MFAS Uitgelicht

Uitgelicht

1-10 van 11
 • Onbelast vergoeden OV-kaart aan werknemer
  In 2024 kan een werkgever onbelast een OV-kaart aan zijn werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit geldt ook als het abonnement naast voor zakelijke reizen voor privédoeleinden mag worden gebruikt. Zo’n abonnement kost in 2024 €3.354,50 per jaar. Dit zou een aardige secundaire arbeidsvoorwaarde kunnen zijn. Verstrekking kan eventueel plaatsvinden in het kader van een cafetariasysteem, waarbij de werknemer er belast loon voor inlevert.
 • Schenken in de 20%-schijf
  Bij het adviseren over schenkingsplannen kan de vraag rijzen of de successietarieven in de toekomst verhoogd of verlaagd zullen worden. Als men verlaging of afschaffing voorziet, zal natuurlijk minder snel tot een schenkingsplan worden overgegaan. De teneur onder deskundigen is momenteel evenwel verhoging van de tarieven. Zo meldde de NOS op 1 november 2023 dat opvallend veel partijen die meedoen aan de verkiezingen van 22 november, de belastingen voor rijken te willen verhogen. Ook partijen die niet voor de hand liggen, zoals CDA, BBB en PVV, kiezen zelfs voor een extra miljonairsbelasting van 1 procent. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ook de schenk- en erfbelasting hierbij zullen worden meegenomen. In de wandelgangen schijnt al te worden gesproken over een tarief van 30% voor bedragen boven de 1 miljoen euro.
 • Vervroegen dividend
  Stel er zit €2 mln aan beleggingsvermogen in de bv. De vraag ligt op tafel of er dit jaar dividend moet worden uitgekeerd tegen een tarief van 26,9%. Zo niet dan gaat er op die €2 mln een ab-claim rusten van nominaal 24,5%-33%. Je moet het tariefvoordeel afwegen tegen het voordeel om de box 2-heffing uit te stellen, zodat je over de desbetreffende liquiditeit nog rendement kan maken. MFAS heeft hiervoor het rekenmodel 01-28 dividendscenario's. Eén van de routes is om dividend uit te keren en dit onmiddellijk als agio terug te storten. Veel dga's zullen de komende jaren tot de grens van €67.000 of €134.000 dividend uitkeren (24,5%). Bij niet al te grote bedragen is dit gunstiger dan uitkeren tegen het huidige tariefj van 26,9%.
 • Verhuur onderneming
  Stel een IB-ondernemer wil zijn zaak overdragen. De aspirant koper heeft lege zakken. Afgeraden moet worden om over te dragen tegen schuldigerkenning. Het eventuele debiteurenverlies op de vordering is in box 3 niet aftrekbaar. Een mooie manier om hiermee om te gaan is verhuur van de onderneming. De ‘overdrager’ blijft dan in box 1. Als de voortzetter zich heeft bewezen kan alsnog (tegen schuldigerkenning) worden overgedragen.
 • Werknemer krijgt aandelenbelang van 5%
  Als een werknemer 5% of meer van de aandelen in de werkgever krijgt, ontstaat voor hem een aanmerkelijk belang. Daarom wordt soms gekozen voor een belang dat net onder die grens ligt, bijvoorbeeld 4,9%. In dat geval vallen de aandelen in box 3. Vanaf 2026 wordt er voor box 3 uitgegaan van werkelijk rendement. Het is daarom waarschijnlijk gunstiger de aandelen in box 2 te hebben dan in box 3. Zie MFAS rekenmodel 04-02.
 • Aftrek btw privéauto
  Rijd je als ondernemer in een privéauto dan mag je in 2023 21 cent per zakelijke kilometer aftrekken. Is de omzet belast met btw, dan mag je een deel van de btw op brandstof en onderhoud van die auto als voorbelasting verrekenen. Dit ondanks dat de auto privé is. Het verrekenbare deel is de breuk zakelijke kilometers/totale kilometers. De eerste kwartalen kun je dit doen op basis van een schatting, terwijl je in de btw-aangifte voor het laatste kwartaal de eindafrekening maakt op basis van de werkelijke kilometers.
 • Excessief lenen
  Ieder kind mag van de bv van vader €700.000 lenen zonder dat dit aanleiding geeft tot een fictief regulier voordeel. Vader mag op zijn beurt van iedere bv van zijn kinderen €700.000 lenen zonder dat ter zake een als fictief regulier voordeel in aanmerking te nemen surplus ontstaat. Let er hierbij wel op dat geen sprake mag zijn van indirect lenen. Dat is aan de orde als een van de bv’s alleen maar als tussenschakel fungeert.
 • Particulier koopt ter belegging vakantiewoning
  De verhuur van een vakantiewoning leidt in beginsel tot btw-ondernemerschap. Het tarief is 9%. Het leuke is dat je de aanschaf-btw kan terugvragen, waardoor de kostprijs feitelijk ex btw is. Als je het eigen gebruik via de verhuurorganisatie laat lopen valt dat eigen gebruik ook onder die 9% en blijft de 100% aftrek van voorbelasting intact. Recht op aftrek van voorbelasting bestaat trouwens ook voor energie, schoonmaak en energie.
 • Giften via de bv
  De giftenaftrek in de bv zou worden afgeschaft maar door een interventie van de Tweede Kamer gaat dat niet door. Een dga met een vette bv kan overwegen via de bv aan goede doelen te geven in plaats van vanuit privé. Je hoeft het geld dan niet eerst als dividend uit de bv te halen. Een bv kan een bedrag tot 100.000 euro als aftrek opvoeren met een maximum van 50% van de winst. Deze planningsmogelijkheid blijft dus. Deze route is temeer aantrekkelijk, omdat giften in de IB slechts tegen afgerond 37% kunnen worden geëffectueerd.
 • Box 3-nieuwe stijl tweede woning
  Het demissionaire kabinet heeft zijn ei gelegd over box 3-nieuwe stijl met ingang van 2027. Op 7 september 2023 is een voorstel opengesteld voor consultatie. Met betrekking tot de tweede woning in eigen gebruik wordt een forfait voorgesteld. De hoogte is nog niet bekend, maar gehint wordt op 5% van de waarde. In dit forfait wordt de financieringsrente geacht te zijn begrepen. Dus geen afzonderlijke aftrek van rente en/of schuld.
Complementary Content
${loading}