MFAS Uitgelicht

Uitgelicht

1-10 van 10
 • BOR
  Voorgesteld wordt de volledige vrijstelling voor ondernemingsvermogen in de Successiewet in 2025 naar €1,5 miljoen te laten gaan onder verlaging van de vrijstelling voor het meerdere tot 70%. Voor de grote vermogens betekent dit een versobering. Overwogen kan worden om een voorgenomen schenking te vervroegen. Op aan derden verhuurd vastgoed de vrijstelling helemaal niet meer van toepassing zijn. Inmiddels is dit ook al uitgemaakt in de jurisprudentie.
 • Box 3-nieuwe stijl tweede woning
  Het demissionaire kabinet heeft zijn ei gelegd over box 3-nieuwe stijl met ingang van 2027. Op 7 september 2023 is een voorstel opengesteld voor consultatie. Met betrekking tot de tweede woning in eigen gebruik wordt een forfait voorgesteld. De hoogte is nog niet bekend, maar gehint wordt op 5% van de waarde. In dit forfait wordt de financieringsrente geacht te zijn begrepen. Dus geen afzonderlijke aftrek van rente en/of schuld.
 • Giften via de bv
  De staatssecretaris heeft gereageerd op een Kamermotie over de giftenaftrek via een bv. Uit deze motie sprak ongerustheid over de gevolgen van de afschaffing of beperking van de giftenaftrek in de VPB-sfeer. De staatssecretaris gaat onderzoeken of de aftrekbaarheid in de VPB kan worden geschrapt, terwijl de gift niet wordt aangemerkt als verkapte winstuitdeling. De staatssecretaris is van plan in de zomer van 2023 de inpasbaarheid van deze denkrichting verder uit te werken en komt er met Prinsjesdag 2023 op terug. Brief Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, 2023-0000153005.
 • Particulier koopt ter belegging vakantiewoning
  De verhuur van een vakantiewoning leidt in beginsel tot btw-ondernemerschap. Het tarief is 9%. Het leuke is dat je de aanschaf-btw kan terugvragen, waardoor de kostprijs feitelijk ex btw is. Als je het eigen gebruik via de verhuurorganisatie laat lopen valt dat eigen gebruik ook onder die 9% en blijft de 100% aftrek van voorbelasting intact. Recht op aftrek van voorbelasting bestaat trouwens ook voor energie, schoonmaak en energie.
 • Excessief lenen
  Ieder kind mag van de bv van vader €700.000 lenen zonder dat dit aanleiding geeft tot een fictief regulier voordeel. Vader mag op zijn beurt van iedere bv van zijn kinderen €700.000 lenen zonder dat ter zake een als fictief regulier voordeel in aanmerking te nemen surplus ontstaat. Let er hierbij wel op dat geen sprake mag zijn van indirect lenen. Dat is aan de orde als een van de bv’s alleen maar als tussenschakel fungeert.
 • Aftrek btw privéauto
  Rijd je als ondernemer in een privéauto dan mag je in 2023 21 cent per zakelijke kilometer aftrekken. Is jouw omzet belast met btw, dan mag je een deel van de btw op brandstof en onderhoud van die auto als voorbelasting verrekenen. Dit ondanks dat de auto privé is. Het verrekenbare deel is de breuk zakelijke kilometers/totale kilometers. De eerste kwartalen kun je dit doen op basis van een schatting, terwijl je in de btw-aangifte voor het laatste kwartaal de eindafrekening maakt op basis van de werkelijke kilometers.
 • Schenken via de bv
  Een dga met een vette bv kan overwegen via de bv aan goede doelen te geven in plaats van vanuit privé. Je hoeft het geld dan niet eerst als dividend uit de bv te halen. Een bv kan een bedrag tot 100.000 euro als aftrek opvoeren met een maximum van 50% van de winst. De staatssecretaris heeft gereageerd op een Kamermotie over de giftenaftrek via een bv. Uit deze motie sprak ongerustheid over de gevolgen van de afschaffing of beperking van de giftenaftrek in de VPB-sfeer. De staatssecretaris gaat onderzoeken of de aftrekbaarheid in de VPB kan worden geschrapt, terwijl de gift niet wordt aangemerkt als verkapte winstuitdeling. De staatssecretaris is van plan in de zomer van 2023 de inpasbaarheid van deze denkrichting verder uit te werken en komt er met Prinsjesdag 2023 op terug. Brief Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, 2023-0000153005.
 • Werknemer krijgt aandelenbelang van 5%
  Als een werknemer 5% of meer van de aandelen in de werkgever krijgt, ontstaat voor hem een aanmerkelijk belang. Daarom wordt soms gekozen voor een belang dat net onder die grens ligt, bijvoorbeeld 4,9%. In dat geval vallen de aandelen in box 3. Vanaf 2026 wordt er voor box 3 uitgegaan van werkelijk rendement. Het is daarom waarschijnlijk gunstiger de aandelen in box 2 te hebben dan in box 3. Zie MFAS rekenmodel 04-02
 • Vastgoed naar een open cv
  Veel vastgoedbeleggers zijn niet zo happy met box 3. Box 3 is leuk bij hoge rendementen, maar bij lage rendementen betaal je liever over het reële rendement. Overdracht aan een bv kost 10,4% overdrachtsbelasting. Om een overgang zonder overdrachtsbelasting naar box 2 te creëren is er belangstelling voor de open cv. Deze is VPB-plichtig. Een open cv kan meestal met een minimaal bedrag aan overdrachtsbelasting worden gecreëerd. Uit uitlatingen van de staatssecretaris kan worden afgeleid dat in 2025 in het kader van overgangsrecht de open cv fiscaal geruisloos -ook voor de overdrachtsbelasting- kan worden omgezet in een bv.
 • Verhuur onderneming
  Stel een IB-ondernemer wil zijn zaak overdragen. De aspirant koper heeft lege zakken. Afgeraden moet worden om over te dragen tegen schuldigerkenning. Het eventuele debiteurenverlies op de vordering is in box 3 niet aftrekbaar. Een mooie manier om hiermee om te gaan is verhuur van de onderneming. De ‘overdrager’ blijft dan in box 1. Als de voortzetter zich heeft bewezen kan worden overgedragen
Complementary Content
${loading}