MFAS Content - zonder linker navigatie

Disclaimer

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid, onjuistheid of het niet actueel zijn van MFAS, danwel voor informatie verstrekt op door haar georganiseerde cursussen, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

Een eventuele aansprakelijkheid van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv en van de personen voor wie MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv spant zich in om het programma MFAS volledig juist en actueel te doen zijn en verplicht zich naar beste vermogen eventuele fouten of gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Complementary Content
${loading}