Z7_99H0H382LO1010ALSCOJN630I7
MFAS Content - zonder linker navigatie

Disclaimer

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid, onjuistheid of het niet actueel zijn van MFAS, danwel voor informatie verstrekt op door haar georganiseerde cursussen, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

Een eventuele aansprakelijkheid van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv en van de personen voor wie MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv spant streeft ernaar zich in om het programma MFAS volledig juist en actueel te doen zijn houden en verplicht zich naar beste vermogen eventuele fouten of gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Gebruikers van het forum op deze website van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen Bv verbinden zich ertoe om de beleefdheidsregels in acht te nemen, on-topic te blijven, geen schadelijke meningen te uiten, de privacy van persoonlijke gegevens te waarborgen en zich te onthouden van illegale activiteiten of publicaties die inbreuk maken op de rechten van anderen.

 

Complementary Content
${loading}