Cursus beschrijving

opleiding Financiële Planning 25-04, 09-05, 23-05, 06-06 en 20-06-2018

Inschrijving is niet meer mogelijk
Datum/Data 25-04-2018: 13.30 - 21.00 uur
09-05-2018: 13.30 - 21.00 uur
23-05-2018: 13.30 - 21.00 uur
06-06-2018: 13.30 - 21.00 uur
20-06-2018: 13.30 - 21.00 uur
Locatie(s) Postillion Hotel Deventer, Deventer
Aantal dagen 5
Overnachting Nee
Prijs Normaal € 2.000,00 excl. BTW
Gebruikers MFAS € 2.000,00 excl. BTW
Als u zich gelijktijdig met twee of meer deelnemers opgeeft, krijgt iedere deelnemer 10% korting.
Docent(en) drs Bert A. Otten FFP - Otten Advies en maker van het rekenmodel financiële planning
drs H.J. (Henry) Meijer - MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv
D. (Diana) Dutilh SEH, FFP - Dutilh & Bloys
Max. aantal 15 deelnemers
Inschrijving Inschrijving is niet meer mogelijk

Permanente educatie

NBA Vakgebied Permanente educatie
NBA 0
NOB Vakgebied Permanente educatie
NOB 15
RB code Vakgebied Permanente educatie
307807-534308 Fiscaal 15
  Algemeen 15
  Fiscaal algemeen 0

Cursusbeschrijving

Financiële planning is aan een enorme opmars bezig in het MKB-accountantskantoor. Wij durven de stelling aan dat u over een aantal jaren out of business bent als u dit niet oppakt. De standaarddiensten worden steeds meer als vanzelfsprekend ervaren en de prijzen daarvoor staan onder druk. Van de accountant en de belastingadviseur wordt iets extra's verwacht. Financiële planning hoort daarbij. Zo wil de ondernemer weten of hij voldoende spaart voor de oudedag, wanneer hij kan stoppen met werken, wat er bij zijn overlijden is geregeld en of hij zich dat duurdere huis kan veroorloven. Ook wil men advies over de gevolgen voor de persoonlijke financiën bij bijzondere gebeurtenissen, zoals echtscheiding en overlijden.

U kunt bij diverse opleidingsinstituten een fp-opleiding volgen. MFAS onderscheidt zich door een zeer praktische aanpak. Aan de basis van onze opleiding staat ons rekenmodel voor financiële planning (03-04). De theorie wordt in combinatie met dat rekenmodel aangeboden. U gaat aan de slag met casusposities. Leerdoel is dat u goed met het model kunt werken, uw cliënten daarmee naar behoren kunt bedienen en declarabel kunt werken. Met deze opleiding richten wij ons op accountants en belastingadviseurs. Dit is van belang voor de voorkennis die wij aanwezig veronderstellen.

Vergroting van kennis op dit vlak is van belang als u uw zakelijke activiteitein wilt verrijken met family-office-achtige diensten. Te denken valt aan administratie voor particulieren, het beheren van persoonlijke vermogens, het managen van verzekeringen en andere financiële producten en directievoering van spaar/beleggings-bv's.

De key-docent voor deze cursus is Bert Otten. Bert is sinds 2003 de programmeur van het rekenmodel. Hij is werkzaam als zelfstandig financieel planner en fiscalist. Dit staat er borg voor dat de praktijk centraal staat. Diana Dutilh neemt de 4e cursusdag voor haar rekening. Zij behandelt het overlijdensscenario, het AO-scenario en het werkloosheidsscenario. Henry Meijer verzorgt de laatste cursusdag en behandelt de IB-ondernemer en de dga.


PROGRAMMA

Les 1: inleiding  - docent Bert Otten

Waaruit bestaat financiële planning?
Wat is een financieel plan?
Verhouding fiscale planning en estate plannig
Uitleg rekenmodel financiële planning
Rendement en inflatie
Samenwonen en samenlevingscontract
Geregistreerd partnerschap
Huwelijk en huwelijkse voorwaarden
Kinderen
Echtscheiding
Gewenst besteedbaar inkomen
Budgettering
De valkuil van de korte termijn horizon
Aanspreken cliënten op beperking uitgaven
Vaststellen gewenst besteedbaar inkomen na pensionering
Wanneer ben je financieel onafhankelijk?
De eigen woning als beleggingsobject
Kosten van de eigen woning
De aanschaf van de woning
Woningfinanciering
Hoe bereken je een annuïteit?
Familiehypotheken
Hypotheekpolissen

Casus alleenstaande wint €2.500.000 in loterij en stopt subiet met werken
Casus gehuwde werknemer met kinderen
Casus schenkingsplan (die broke)
Casus jong stel koopt woning met gedeeltelijke financiering door ouders
Casus vorige woning nog niet verkocht
Casus woning met opvolgende woning in aanbouwLes 2: sparen en beleggen - docent Bert Otten

Boeterente
Oversluiten
Aflossen ter vermijding eigenwoningforfait
Spaarrekenningen, deposito's, Depositogarantiestelsel
Onderhandse vorderingen
Obligaties
Aandelen
Procyclisch en anticyclisch beleggen
Effectenkrediet
Opties
Turbo's
Buitenlandse bronbelasting
Beleggingsfondsen
Vastgoed
Vastgoed-cv's
Tweede woning
Asset allocation
Vaststellen risicoprofiel
Box 3
Spaar-bv, open fonds voor gemene rekening
Aanwenden vermogen voor oudedagsvoorziening
Omgaan met inflatie en renterisico

Casus echtpaar vraagt zich af of oversluiten voordelig is
Casus ouder echtpaar vraagt zich af of aflossen voordelig is
Casus persoon erft €2 mio, gaat stil leven, belegt deels in spaarrekeningen, deels in aandelen en deels in vastgoed, wil eerst op spaargeld interen
Casus interimmanager spaart jaarlijks €50.000 voor pensioen
Casus lenen van bv voor beleggen in aandelen (box 3)


Les 3: oudedagsvoorziening - docent Bert Otten

Eindloon, middelloon en beschikbare premie
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Indexering pensioenen en lijfrentes
Korting op pensioen wegens onvoldoende dekking fonds
Pensioenbreuk
Waardeoverdracht
Afkoop kleine pensioenen
Lijfrentes
Rendement lijfrentes en banksparen
Garantie en unit linked
Banksparen
Sparen in box 3
Oudedagsvoorziening ondernemer
Pensioen eigen beheer dga
Pensioen en echtscheiding
Fiscale aspecten pensioen
Fiscale aspecten lijfrente en banksparen

Casus lijfrenteplanning
Casus eerder stoppen met werken, vervroegen pensioen en lijfrenteuitkerigenLes 4: het overlijdensscenario, het AO-scenario en het werkloosheidsscenario - docent Diana Dutilh

ANW
Partnerpensioen
Weduwenpensioen
Halfwezenpensioen
Overlijdensrisicoverzekeringen
Gemengde verzekeringen
Overgang lijfrenteuitkeringen naar partner
Kosten begrafenis/crematie
Checklist overlijden
Erfbelastingberekening

AO werknemer
Loondoorbetaling, WAO, WIA, IVA
AO ondernemer en dga
Hoeveel dekking is nodig en betaalbaar?
Particuliere AO-verzekering
AO en maatschappen/firma
AO en aandeelhouderovereenkomst

Casus overlijden werknemer, die partner met kinderen achterlaat
Casus overlijden partner zonder inkomen die voor kinderen zorgt
Casus AO werknemer
Casus AO IB-ondernemer
Casus werkloosheid werknemer


Les 5: de IB-ondernemer en de dga - docent Henry Meijer

Rechtsvormen onderneming en vrije beroep
Starten van een onderneming of vrij beroep
De ZZP'er
Vermogensbescherming
Liquiditeitsplanning
Fiscale aspecten
Financiering onderneming en vrije beroepspraktijk
Oudedagsreserve
Staking onderneming
Stakingslijfrenteaftrek
Financiering opvolger
Spaargeld op de balans?
Beleggen in de bv of in box 3

Casus IB-ondernemer
Casus man-vrouwfirma
Casus dga met pensioen in eigen beheer, hypotheek van de bv en r/c-schuld.
Casus storten spaargeld in bv


laptop

Tijdens de workshop werkt u op een door uzelf mee te nemen laptop waar Microsoft® Excel op is geïnstalleerd. De laptop dient ook buiten het bedrijfsnetwerk het internet op te kunnen. De cursuslocatie beschikt over gratis Wifi.

huiswerk

Van u wordt voorbereiding verwacht. Cursisten krijgen toegang tot het besloten cursusgedeelte van onze site en kunnen daar het huiswerk downloaden.

prijs

2.000 euro excl. btw
Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers van dezelfde organisatie krijgt iedere deelnemer 10% korting.


aanmelden/annuleren

Aanmelding en kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 11 april 2018.
Bij annulering na 11 april 2018 wordt het verschuldigde cursusbedrag u volledig in rekening gebracht.
Complementary Content
${loading}