Cursus beschrijving

leergang Familievennootschappen - voorjaar 2018

Inschrijving is niet meer mogelijk
Datum/Data 05-04-2018: 14.30 - 21.00 uur
19-04-2018: 14.30 - 21.00 uur
17-05-2018: 14.30 - 21.00 uur
31-05-2018: 14.30 - 21.00 uur
14-06-2018: 14.30 - 21.00 uur
28-06-2018: 14.30 - 21.00 uur
Locatie(s) Fletcher Hotel Restaurant Het Witte Huis, Soest
Aantal dagen 6
Overnachting Nee
Prijs Normaal € 1.850,00 excl. BTW
Gebruikers MFAS € 1.750,00 excl. BTW
Als u zich gelijktijdig met twee of meer deelnemers opgeeft, krijgt iedere deelnemer 10% korting.
Docent(en) mr A.M.A. (Almer) de Beer - Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.
drs N.M. (Nikolajev) Ligthart - Maarschalk Ligthart Accountants & Belastingadviseurs
drs H.J. (Henry) Meijer - MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv
Max. aantal 15 deelnemers
Inschrijving Inschrijving is niet meer mogelijk

Permanente educatie

NBA Vakgebied Permanente educatie
89988 NBA 30
NOB Vakgebied Permanente educatie
NOB 30
RB code Vakgebied Permanente educatie
307802-534259 Fiscaal 30
  Algemeen 0
  Fiscaal algemeen 0

Cursusbeschrijving

Kennis is noodzakelijk om te durven adviseren. Je kunt het vak van belastingadviseur niet op niveau uitoefenen als je gemiddeld niet minimaal 5 uur per week aan vaktechniek besteedt. Volg dit jaar de Leergang Familievennootschappen, dan bent u verzekerd van een goede PE-investering. De leergang biedt frisse theorie en praktische oplossingen.

De advisering aan familiebedrijven biedt veel mogelijkheden. De optimale rechtsvorm, de juiste holdingstructuur, opvolging, de BOR etc. Heeft u alle gangbare adviesconcepten voor het familiebedrijf paraat? Gaat dit allemaal goed in uw praktijk?
- u ontvangt een werkboek van 400 pagina’s, een nuttig naslagwerk.
- het werkboek bevat meer dan 100 vragen/opdrachten
- desgewenst kunt u de vragen/opdrachten ter correctie inleveren
- u voldoet grotendeels aan uw PE-verplichting voor 2018 (30 PE-punten)

Deze intensieve cursus over het familiebedrijf bestaat uit zes middag/avondbijeenkomsten. Aan bod komt het hele traject van de overgang van IB-onderneming naar holdingstructuur met aandacht voor IB-, VPB- en OVB-aspecten. De bedrijfsopvolging (binnen de familie) komt uitgebreid aan de orde, waarbij ook wordt ingegaan op onderwerpen als certificering, waarderingsmethoden, financiering, financiële planning en de vbi. Tot slot wordt de estate planning in relatie tot het familiebedrijf behandeld.

Een greep uit de onderwerpen
Het benutten van de MKB-winstvrijstelling bij ruisende inbreng
De vof met de bv
Een kind in eerste instantie niet als aandeelhouder laten toetreden maar als firmant in een met de bv van vader te vormen vof
Hoe om te gaan met belastinglatenties bij echtscheiding en vererving?
De auto van de dga
Hoe werkt een meerwaardeclausule in de ab-sfeer?
Het afwikkelen van ab-posities en pensioen bij echtscheiding van de dga
De mogelijkheid om een excessieve r/c weg te boeken, omdat de inspecteur al 2 jaar geleden had moeten corrigeren en er geen sprake is van een nieuw feit
Zin en onzin van certificering
Welke rol speelt het lucratief belang?
Hoe een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen kan worden geregeld
Of je bij een aandelenoverdracht binnen de familie moet waarderen volgens DCF of volgens een traditionele methode?
Het testament van de dga
Het afsplitsen van de VBI


materiaal

U ontvangt een zeer uitgebreid werkboek van circa 400 pagina's, waarin 124 opdrachten zijn opgenomen. Het werkboek is in de eerste plaats als studiemateriaal bedoeld, maar u kunt het natuurlijk ook prima als naslagwerk gebruiken.
De conclusie van het werkboek sluit af met de volgende alinea:
De materie behelst voor de adviseur een voortdurende uitdaging. Hij moet daarbij voor ogen houden dat de fiscaliteit weliswaar belangrijk is, maar niet leidend mag zijn. Door de toegenomen specialisatie onder belastingadviseurs kan de helicopterview in het gedrang komen. Daar bestaat echter juist grote behoefte aan. Welke adviseur kan het geheel nog overzien?

Deelnemers krijgen toegang tot het besloten cursusgedeelte van onze site. Eventueel extra cursusmateriaal kan daar gedownload worden.


prijs

€1.850 excl. btw
€1.750 excl. btw  voor deelnemers met een account op MFAS  (vermeld bij uw aanmelding uw persoonlijke inloggegevens).
Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers van dezelfde organisatie ontvangt elke deelnemer 10% korting.
Desgewenst kunt u voorgaand aan iedere bijeenkomst de opdrachten ter correctie inleveren.


PE-punten

NOB en RB: 30
NOB: Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 30 punten kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.


aanmelden/annuleren

U kunt zich tot en met 22 maart 2018 aanmelden.
Tot en met deze datum kunt u kostenloos annuleren. Daarna brengen wij u het verschuldigde cursusbedrag volledig in rekening.


docenten

Almer de Beer

Almer de Beer is in 1997 afgestudeerd als fiscaal jurist aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Hij is werkzaak bij Bureau vaktechniek fiscaal van Grant Thornton, vestiging Rotterdam. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij de advisering van tal van succesvolle familiebedrijven. Daarnaast publiceert hij met de nodige regelmaat in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale trainingen op het terrein van de ondernemer en de dga.

Nikolajev Ligthart

Na zijn studie fiscale economie is hij vanaf 1996 werkzaam geweest in de MKB-praktijk bij Deloitte en bij het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte. Sinds 2002 was hij werkzaam bij Horlings (vanaf 2006 als partner) in de nationale (grotere MKB-)adviespraktijk. Per 1-1-2018 heeft Nikolajev zich van Horlings afgesplitst. Hij is nu partner van Maarschalk Ligthart Accountants & Belastingadviseurs te Heemstede. Nikolajev is adviseur van verschillende grote familiebedrijven. Hij is verbonden aan een aantal fiscale tijdschriften en lid van de commissie Totaalwinst van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Tevens is Nikolajev hoofd- en deelredacteur van de Kluwer (fiscale) Vakstudie Encyclopedie.

Henry Meijer

Na zijn afstuderen als fiscaal econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte hij enkele jaren als wetenschappelijke medewerker voor de vakgroep Belastingrecht van dezelfde universiteit. Van 1985 tot 1994 was hij actief in de nationale en internationale fiscale adviespraktijk, van 1988 tot 1994 bij Ernst & Young, Amsterdam. Sinds 1994 is hij directeur van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv. In 2010 publiceerde hij het inmiddels uitverkochte boek Bedrijfsopvolging, 322 pagina’s, in eigen beheer uitgegeven.PROGRAMMA

1e bijeenkomst  - Almer de Beer – belastingadviseur Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

onderwerpen:
De omzetting naar de BV
- Motieven voor oprichting van een bv
- Civiele aspecten
- Glijclausule
Ruisend of geruisloos?
Voorperiode
Investeringsaftrek
Het stakingsmoment
De stakingswinst
Verkrijgingsprijs ab
Omzetting firma’s en maatschappen
Voortzettingsvereiste bij geruisloze inbreng
Bedrijfsopvolging in combinatie met geruisloze inbreng
Voortzettingsvereiste bij ruisende inbreng
Crediteringsbeperking bij geruisloze inbreng
Creditering bij ruisende inbreng
Persoonlijke houdsters
Vrijstelling overdrachtsbelasting

thuis voorbereiden:
Hoofdstuk 3, 4, 5.1, 5.2, 5.5, hoofdstuk 6 exclusief 6.20, 6.21 en 6.25
Opdrachten 4, 9 en 16

2e bijeenkomst - Nikolajev Ligthart, partner Maarschalk Ligthart

onderwerpen:
Het bestaan van de bv
- (Informele) kapitaalinbreng
- Terugbetaling van kapitaal
- (Verkapt) dividend
- TBS-regeling
- TBS en onzakelijke leningen
- Onzakelijke lening en bedrijfsopvolging
- Borgstelling dga ten behoeve van de bv
- Meewerkende partner
- Rekening-courantproblematiek
- Hypotheek van de bv
- Certificering van aandelen
- Pensioen-bv naar kinderen

thuis voorbereiden:
Hoofdstuk 7, exclusief 7.9, 7.12, 7.14, 7.16, 7.17, 7.18 en 7.19
Opdrachten 31, 32, 33 en 34

3e bijeenkomst - Nikolajev Ligthart, partner Maarschalk Ligthart

onderwerpen:
Holdingstructuur en aanmerkelijk belang
Holdingstructuur bij omzetting eenmanszaak en firm in bv
Aanmerkelijk belang
- Inleiding ab en ab-positie
- Beleggingsleer en huwelijksvermogensrecht
- Meetrekregeling en meesleepregeling
- Soortbenadering
- (Materiële) schenking kan leiden tot ab-inkomen
- Prijscorrecties
- Aandelenfusie
- Juridische splitsing
- Juridische fusie
- Aanmerkelijk belang en echtscheiding
- Ab-verlies
- Betalingsregeling
- Aanmerkelijk belang bij vererving
- Vestiging vruchtgebruik op ab-aandelen naar aanleiding overlijden

thuis voorbereiden:
6.20, 6,21, hoofdstuk 9, 10 en 11
Opdrachten 64, 66 en 68

4e bijeenkomst - Henry Meijer, directeur MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv

onderwerpen:
Diverse onderwerpen
De contante waarde van de ab-claim
De ab-claim civielrechtelijk bekeken
Firma met bv
Dga en auto
Vervanging dienstbetrekking door management-bv
Aandelenoptieregelingen
Aandelenspaarplannen voor werknemers
Lucratief belang  
Belastingvrije verkoop via deelnemingsvrijstelling
Bedrijfsfusie
Juridische afsplitsing
Juridische fusie
Fiscale eenheid

thuis voorbereiden:
5.3, 5.4, 6.25, 7.9, 7,12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 en 7.19, hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 16
Opdrachten 6, 39 en 50

5e bijeenkomst - Henry Meijer, directeur MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv

onderwerpen:
Persoonlijke holding via splitsing
Verwerven aandelen via holding
Vastgoedexploitatiemaatschappij
Bedrijfsopvolging
Aandelenwaardering
Bedrijfsopvolging met preferente aandelen
- Eigen vermogen versus vreemd vermogen
- Standpunt Belastingdienst cumprefs
- Zakelijk pref-dividend hangt af van inbreng toetreder
- Toetsing aan financieringsratio’s
- Het preferente dividend in de echte wereld
- Onvolwaardigheid cumprefs
Fiscaal gestructureerd beleggen na bedrijfsopvolging
- Beleggen in de bv of in box 3 na dividend?
- Lenen-van-de-bv
- 5%-pakketten

thuis voorbereiden:
Hoofdstuk 17 tot en met hoofdstuk 22, hoofdstuk 25 exclusief 25.5
Opdrachten 89, 94, 109


6e bijeenkomst  - Almer de Beer – belastingadviseur Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V

onderwerpen:
Vrijgestelde beleggingsinstelling
Estate planning en bedrijfsopvolgingsregeling
Schenken ab-aandelen
De bedrijfsopvolging in het testament
Voortzettingswaarde lager dan liquidatiewaarde
Holdingstructuren
Preferente aandelen
De ab-latentie
De verdeling
Overbedelingsschuld
Uitstelregeling erfbelasting

thuis voorbereiden:
25.5 en hoofdstuk 26
Opdrachten 109, 113 en 114
Complementary Content
${loading}