Cursus beschrijving

cursus Administreren huwelijksvermogensrecht en estate planning

Datum/Data 14-06-2018: 10.00 - 17.00 uur
28-06-2018: 10.00 - 17.00 uur
Locatie(s) Fletcher Hotel Amersfoort, Amersfoort
Aantal dagen 2
Overnachting Nee
Prijs Normaal € 895,00 excl. BTW
Gebruikers MFAS € 795,00 excl. BTW
Docent(en) drs H.J. (Henry) Meijer - MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv
prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart, hoogleraar fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen en estate planner bij ScholsBurgerhartSchols
Max. aantal 25 deelnemers
Inschrijving Inschrijving is mogelijk tot en met 07-06-2018

Permanente educatie

NBA Vakgebied Permanente educatie
aanvraag NBA 11
NOB Vakgebied Permanente educatie
NOB 11
RB code Vakgebied Permanente educatie
aanvraag Fiscaal 5
  Algemeen 5
  Fiscaal algemeen 0

Cursusbeschrijving

Voor veel vermogenden en ondernemers verdient het huwelijksvermogensrecht meer aandacht. Als er in een huwelijkssituatie bij een of beide partners sprake is van privévermogen, is het zaak dit te administreren, zodat bij echtscheiding of overlijden het vermogen van de betrokkene kan worden bepaald. Het administreren van ieders vermogen is ook van belang voor vermogensbescherming met het oog op een mogelijk faillissement van een van de huwelijkspartners. De recente veranderingen in het huwelijksvermogensrecht mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. In de praktijk worden periodieke verrekenbedingen vaak niet uitgevoerd, met alle gevolgen van dien. Cliënten met een finaal verrekenbeding realiseren zich vaak niet de mogelijke uitwerking daarvan bij echtscheiding en overlijden.

Administratie is een praktische bezigheid. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel weten hoe een en ander civiel en fiscaal in elkaar steekt.

Voor een effectieve estate planning moet u inzicht hebben in het relevante beschikbare vermogen, zowel voor de schenk-/erfbelasting als voor de inkomstenbelasting. Bijzondere aandacht verdient de vermogenspositie van de langstlevende partner. Vaak is er geen of onvoldoende zicht op gedefiscaliseerde vermogen, zoals de overbedelingsschuld aan de kinderen en bloot eigendom. Denk in dit verband ook aan tweetrapsmakingen. Vorderingen/schulden als gevolg van schuldigerkenningen uit vrijgevigheid - papieren schenkingen - worden soms in de IB-aangifte van de begiftigde en schenker niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor vorderingen/schulden in verband met ik-opa-clausules in het testament van oma of opa.

Ook een klassieke fout bij een vruchtgebruik is dat aan de vruchtgebruiker toekomend(e) dividend, huur en rente in alle gevallen wordt toegevoegd aan het vruchtgebruikvermogen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een besparing van toekomstige erfbelasting, maar is natuurlijk onjuist.

Wij zijn ervan overtuigd dat hier een interessant terrein braak ligt voor belastingadviseurs. Met deze cursus bieden wij praktische handreikingen voor deze dienstverlening, maar ook een gedegen civiel- en fiscaalrechtelijke basis voor de toepassing van de handreikingen. Affiniteit met het onderwerp en enige praktijkervaring op dit gebied is noodzakelijk voor zinvolle deelname aan de cursus. Het praktische gedeelte wordt ingevuld met casusposities. De opzet is is een blokje theorie, een blokje casus etc.

Er zullen twee rekenmodellen ter beschikking worden gesteld die u kunt gebruiken voor de uitwerking.


Programma


14 juni 2018

10.00 - 11.45 inleiding huwelijksvermogensrecht/wettelijk stelsel
11.45 - 12.30 casus huwelijksvermogensrecht
12.30 - 13.15 lunch
13.15 - 14.30 theorie huwelijkse voorwaarden
14.30 - 15.30 casus periodieke verrekenbedingen
15.30 - 16.00 casus finaal verrekenbedingen
16.00 - 17.00 de onderneming in het huwelijksvermogensrecht

28 juni 2018

10.00 - 11.00 inleiding estate planning, schenkingsregeling en erfrecht
11.00 - 11.30 casus vermogen langstlevende, schuld renteloos en casus vermogen langstlevende, schuld met rente
11.30 - 12.30 tweetrapsregelingen en vruchtgebruiken
12.30 - 13.15 lunch
13.15 - 14.30 casus tweetrapsmaking
14.30 - 15.30 erfrecht en IB
15.30 - 16.00 casus vruchtgebruik
16.00 - 17.00 casus turboverdeling

Docenten:

Prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart, hoogleraar fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen en estate planner bij ScholsBurgerhartSchols/BurgerhartVosmanshuys BV
drs H. (Henry) J. Meijer, fiscaal-econoom, directeur van MFAS

Docenten:

Prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart, hoogleraar fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen en estate planner bij ScholsBurgerhartSchols
drs H. (Henry) J. Meijer, fiscaal-econoom, directeur van MFAS
Complementary Content
${loading}