Forum

Voorkoming van dubbele belasting box 3

Wij hebben over 2017 al enkele definitieve aanslagen IB ontvangen waarin de belastingdienst de voorkoming van dubbele belasting in box 3 naar onze mening onjuist berekend. Wij berekenen deze (bij fiscaal partnerschap) als volgt: rendementsgrondslag buitenlandse bezitting / totale rendementsgrondslag belastingplichtige x belasting box 3 belastingplichtige.

De belastingdienst berekent het als volgt: rendementsgrondslag buitenlandse bezitting / totale rendementsgrondslag belastingplichtige + partner x belasting box 3 belastingplichtige.

Het lijkt ons een "systeemfout" bij de belastingdienst maar dan lijkt het voor de hand te liggen dat er ons al signalen hadden moeten bereiken.
 • Goede vraag

  Krijgt de partner dan ook een aftrek elders belast? Dan blijkt niet helemaal uit de vraag..
  Zo nee dan klopt het niet. Zo ja dan is het een principe kwestie.
  Dat is het bekende probleem van de progressie in box 3. Door het vermogen van de partner erbij te betrekken wordt het progressie probleem groter.

  Als dat de bedoeling is van de fiscus dan is dat een zaak voor de rechter. want dit is niet zomaar een systeemfout maar een principe kwestie
  • aangiftepakketten doen 't ook fout

   Ik neem een item van onze nieuwsbrief van 5 weken geleden op:
   De voorkoming van dubbele belasting box 3 in combinatie met de toerekening tussen partners blijkt niet in alle aangiftepakketten goed te gaan. Het is dus zaak dit te controleren. Als gevolg van de sinds 2017 geldende progressie van het effectieve box 3-tarief leidt buitenlands vermogen nu tot een hogere heffing (progressievoorbehoud). Voor de voorkomingssystematiek zie art. 24 Besluit ter voorkoming van dubbele belasting.

   Wij geven een voorbeeld op basis van de cijfers 2017
   Gezamenlijk box 3 vermogen €800.000
   Waarin begrepen buitenlandse vakantiewoning €200.000

   100% toerekening aan man
   Grondslag sparen en beleggen €750.000
   Box 3-heffing €9.961
   Vermindering tvvdb (200.000/750.000) €2.577
   Verschuldigd €7.305

   50%/50% toerekening man/vrouw
   Grondslag sparen en beleggen per persoon €375.000
   Box 3-heffing €4.785
   Vermindering tvvdb (100.000/375.000) €1.276
   Verschuldigd €3.509
   Man en vrouw samen verschuldigd €7.018

   Verschil met 100%-toerekening aan man €287.

   Bij 50/50 toerekening tussen de partners moet ook het buitenlandse vermogen volgens deze verdeelsleutel worden toegerekend.
   • 50/50 toerekening

    Bedankt Henry voor je update. De fiscus lijkt het dan inderdaad ook fout te doen. Maar waar is de verplicht gestelde verdeelsleutel van het buitenlands onroerend goed conform de verdeelsleutel van de totale rendementsgrondslag dan geregeld? Ik ben in de veronderstelling dat je beide posten met verschillende verdeelsleutels mag opnemen. Dat zal ook vaak leiden tot een voordeel.
    • verdeling

     Je verdeelt de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, art. 2.17, lid 2 IB.
     Als je 50/50 verdeelt, gaat het buitenlandse vermogen m.i. ook 50/50. Lijkt me logisch.
     als je 90/10 verdeelt, gaat ook het buitenlandse vermogen 90/10.
Complementary Content
${loading}