Forum

via uitbreidende mede-eigendom OG jaarlijks het pand geleidelijk naar kinderen overdragen?

Stel vader en moeder hebben een zoon waaraan ze een pand (circa 1,5 milj) in box 3 willen gaan schenken. Is het een idee om de zoon gedurende een aantal jaren steeds voor een stukje mede eigenaar te maken en de koopsom ook steeds deels kwijt te schelden. De gedachte hierachter is dat dan de overdrachtsbelasting verrekenbaar blijft met de schenkbelasting. Indien de zoon gelijk 100% eigenaar wordt is gezien de waarde van het OG direct bij overdracht teveel ovdb verschuldigd die niet kan worden verrekend met schenkbelasting. Zou deze planning kunnen werken?
  • Opletten

    Heb je gedacht aan artikel 10 Successiewet?
    Als ouders zelf een (feitelijk) vruchtgebruik houden op 100% is er een probleem.
    • gaat niet om woonhuis

      Het gaat om een kantoorpand dat in de Rotterdamse haven wordt verhuurd aan een zakelijke huurder.
Complementary Content
${loading}