Forum

Zorgverzekeringswet

Ik heb een vraag het MFAS advies onderwerp iv-715 (zie een deel hiervan hieronder)
- is er al iemand die de inleg van de premie in de aangifte in mindering brengt op de grondslag voor het zvw inkomen en is dat mogelijk gezien de uitspraak van de HR?
- Zo ja, kun je dit met terugwerkende kracht doen (5 jaar?)
- Ik werk met Fiscaal Gemak van Unit4 en volgens mij is hier nog geen software oplossing voor en wacht nog op een antwoord van de helpdesk
- Zijn hier in andere pakketten (al) oplossingen voor?


Bij de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komt de inleg voor de (stakings)lijfrentepremie niet in aftrek. Hof Den Haag heeft geoordeeld dat X, die als zelfstandige pensioen opbouwt met een lijfrente, ongelijk wordt behandeld ten opzichte van werknemers die pensioen opbouwen, omdat bij hen de uitgaven voor aanspraken op pensioen wel het bijdrage-inkomen verminderen. Vervolgens heeft het hof geoordeeld dat voor die ongelijke behandeling geen objectieve rechtvaardiging bestaat en dat ook overigens niet is gebleken van een voldoende concrete en gewichtige reden die de ongelijke behandeling zou kunnen rechtvaardigen. Het hof biedt echter geen rechtsherstel. In cassatie biedt de Hoge Raad dit wel. De (fiscaal aftrekbare) inleg in de lijfrente komt in mindering op het bijdrage-inkomen en de verschuldigde premie Zvw wordt verlaagd tot nihil, HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2175. Een zeer opmerkelijke uitspraak. Alle aangiftepakketten zullen hierop moeten worden aangepast.
 • ZVW

  We hebben hiervoor verzocht om ambtshalve vermindering voor jaren waarvan de aanslagen al vaststonden. Deze werden allemaal afgewezen.
 • fiscus vindt van niet

  De aangehaalde procedure gaat over een lijfrente ten laste van de stakingslijfrente. Naar ik meen vanuit de Alfa hoek kreeg ik de vraag of al ervaringen van andere kantoren bekend zijn. Zij hadden van de fiscus begrepen dat het arrest beperkt moet worden uitgelegd en niet geldt voor de gewone lijfrenteaftrek. Ze wilden geloof ik weten of al (proef)procedures waren opgestart. Ons is daarvan in ieder geval nog niets bekend.
  • Zorgverzekeringswet

   Ik vraag me af wat de reden is waarom het niet zou kunnen gelden voor de gewone lijfrenteaftrek. Het principe blijft toch hetzelfde? Wat is de mening/standpunt van MFAS hierin? Wat zou een reden kunnen zijn dat er nog geen (proef)procedure is opgestart?
   • standpunt MFAS

    Wij hadden het bruto-netto model n.a.v. het arrest al aangepast. Ook voor de gewone lijfrenteaftrek.
    Ik zou het gewoon toepassen. Alleen lastig dat je dan moet inbreken op de aangiftesoftware.
    • Zorgverzekeringswet

     Duidelijk. Echter toch de vraag dat blijkt dat het wordt afgewezen zoals uit het voorgaande blijkt. En dan.. procederen? Is deze handschoen al opgepakt door iemand?
Complementary Content
${loading}