Forum

FOR afstorten in 2019 en MKB winstvrijstelling claimen in aangifte 2018

Wij hebben een klant met eenmanszaak die FOR heeft opgebouwd. Ultimo 2018 staat zijn FOR op circa € 50K. Hij heeft wat spaargeld waar hij verder niets mee doet en is van plan om voor 1 juli 2019 voor een bedrag van € 20.000 een lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar ten laste van de FOR 2018. Wij begrijpen het toch goed dat wanneer hij dit doet hij in zijn aangifte inkomstenbelasting 2018 de FOR op € 30K kan zetten (gegeven de terugwenteling van 20K van 2019 naar 2018) en dat we verder in zijn aangifte 2018, en daar is het ons om te doen, de MKB winstvrijstelling van 14% in aanmerking kunnen nemen over de vrijval van de FOR. Met andere woorden onze klant krijgt hiermee een extra aftrekpost in zijn aangifte IB 2018 van € 2.800, namelijk 14% x 20.000. Dit zien we zo toch goed of zien we iets over het hoofd?
  • U ziet het goed

    U ziet het goed. De relevante wettekst luidt als volgt:
    Artikel 3.130 IB
    1 Premies voor lijfrenten komen voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voorzover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag.
    2 Een belastingplichtige kan premies voor lijfrenten als bedoeld in de artikelen 3.127, vijfde lid, 3.128 (omzetting oudedagsreserve, FK) en 3.129 die binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar door hem zijn betaald of verrekend, naar bij de aangifte gemaakte keuze nog aanmerken als premies die zijn betaald of verrekend in het kalenderjaar.
Complementary Content
${loading}