Forum

EBITDA

EBITDA staat voor: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation, ofwel Winst voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en afboekingen.
Misschien kort door de bocht maar ik begrijp het toch goed dat het als volgt werkt: stel de EBITDA is 200.000 en de overgekomen factor tussen koper en verkoper is 5,1 dan volgt daaruit een waarde van 1.020.000 (5,1 x 200K) maar dit is dan toch niet de uiteindelijke waarde van het bedrijf? Stel dat het bedrijf een eigen vermogen heeft van 300.000 dan moeten we toch 1.020.000 en deze 300.000 tenminste bij elkaar optellen? Vervolgens kunnen we dan nog prijscorrecties toepassen ivm contante waarde belastingen etc. etc., maar daar gaat het nu even niet over. Het is misschien een stomme vraag, maar dingen kunnen maar beter glashelder zijn. Iemand een idee?
 • Hangt van de afspraken af

  Je moet inderdaad goede afspraken maken want als de koopsom puur op basis is gesteld van een factor maal ebit (da) dan is dat ook echt de prijs.

  Als je een correctie wilt voor het aanwezige eigen vermogen, dan zul je dan echt moeten vermelden in het koopcontract.

  De ratio is dat een investeerder vaak alleen geïnteresseerd is in rendement. Oftewel een. mooie verhouding tussen koopsom en winst. Het gaat hem feitelijk alleen om de winst en verliesrekening en niet om de balans.

  Een simpel voorbeeld is de verkoop van een boerderij. Heel veel grond met een bepaalde waarde maar heel weinig winst. Als lopende onderneming heeft dat dus bijna geen waarde (ebit) maar ga je de onderneming staken en de grond verkopen dan is de waarde een stuk hoger,
 • DCF

  Als je een prijs overeengekomen bent, dan koop je of aandelen of activa/passiva. De waarde echter is niet gelijk aan de prijs. Bovendien moet je je afvragen welke waarde je berekend hebt. Als je het hebt over een multiple en de ebitda dan heb je het over de bedrijfswaarde. Deze waarde moet inderdaad gecorrigeerd worden zodat je de waarde van het eigen vermogen krijgt. Daarvoor moet je correcties uitvoeren m.b.t. het over te nemen rentedragende vreemde vermogen, investeringsachterstanden, mutaties werkkapitaal en zelfstandige vruchtendragers.

  Een multiple is wel aardig om een berekende bedrijfswaarde op basis van de contante waarde van de te verwachten toekomstige kasstromen (discounted cash flow methode) enigzins te toetsen, maar meer ook niet.

  In jouw voorbeeld zou je juist, bij zeg een balanstotaal van 500.000, waarbij 200.000 een rentedragende lening is, dit bedrag moeten aftrekken. 1.020.000 minus 200.000 wordt dus 820.000.

  Ik wil je wel helpen. Stuur een mailtje naar marc@couteauxbedrijfsadviesbv.nl
Complementary Content
${loading}