Forum

Redelijkheidscriterium bij € 2.400 grens WKR?

Onlangs tijdens cursus kreeg ik te horen dat sinds 2018 in het Handboek loonheffingen een redelijkheidscriterium is toegevoegd aan de gebruikelijkheidstoets. En dat de Belastingdienst dus ook vergoedingen of verstrekkingen van onder de € 2.400 afwijzen als zij vinden dat dit in een bepaald geval niet redelijk is. Zo mocht een werknemer ter ere van zijn jubileum met gezinsleden uit eten op kosten van de zaak. De nota was circa € 1.500 maar de inspecteur vond dat bij een “gewone” werknemer in die functie, het niet redelijk was dat hij zo’n groot bedrag mocht spenderen.
Zijn er meer met praktijkervaringen op dit gebied? Wij halen dit overigens niet uit de "Let op" tekst.

Uit paragraaf 4.2:
--------------------------
Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Let op! Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de Wet op het minimumloon of als stagiair.
---------------------------

Complementary Content
${loading}