Forum

Aangaan Vof met eigen BV, terugwerkende kracht en verwerking LH in voorperiode

Cliënt is met de eigen BV een VOF aangegaan, dit per 1 januari van het jaar op basis van een overeenkomst getekend in juni (dus met terugwerkende kracht). de gehele onderneming van de BV is in de VOF ingebracht. Vraag is hoe gehandeld dient te worden t.a.v. de Loonheffing bij de BV voor de periode vanaf 01-01 tot aan de overeenkomst tot inbreng.
Moeten de aangifte LH bij de BV worden gecorrigeerd?
Of dient gehandeld te worden conform voorschriften MinFin zoals gegeven bij de geruisloze terugkeer uit de BV (art 14C Vpb)? Is beleid IB ter zake bekend?
 • Loonaangiften corrigeren

  Ik zou zeggen corrigeren conform de casus in ECLI:NL:GHARL:2017:1075.
 • LH wordt niet teruggegeven

  De ingehouden loonbelasting kan worden verrekend met de IB.
  • Aangaan Vof met eigen BV, terugwerkende kracht en verwerking LH in voorperiode

   dan sta jij ook een verwerking voor zoals gegeven in het besluit CPP2002/2456M toelichting vr. A.6 ( bij art 14C) ?
 • LH kent geen terugwerkende kracht

  Naar mijn mening deelt de LH ( net als de BTW) niet in de terugwerkende kracht die voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt gegeven.
  • Klopt

   De LH en BTW kennen formeel geen terugwerkende kracht. Wel kun je op het startersformulier van de BTW de reeds betaalde BTW op het oude nummer verrekenen.

   Een belangrijkere vraag is of er echt sprake is van een VOF of van een stille maatschap.
   In dat laatste geval maar ook vaak bij een VOF blijven alle contracten waaronder dus ook de arbeidscontracten muv de DGA op de BV staan. De buitenwereld ziet dan eigenlijk niet dat ze zaken doen met de VOF / Stille maatschap. Eigenlijk is er dan alleen maar sprake van een winstverdeling overeenkomst.
   • Aangaan Vof met eigen BV, terugwerkende kracht en verwerking LH in voorperiode

    Mee eens.
    Geen terugwerkende kracht is ook conform de instructie bij art 14C / CPP2002/2456M.
    Weliswaar geen geruisloze terugkeer maar in essentie dezelfde problematiek zou ik zeggen.

    PS: er is sprake van een echte vof.
Complementary Content
${loading}