Forum

aandelenfusie met twee aandeelhouders.

A en B zijn elk voor 50% (in privé) aandeelhouder in zowel BV X als BV Y.
Nu willen we de aandelen BV X overdragen aan BV Y.
Daarbij willen we gebruik maken van de faciliteit van artikel 3.55 Wet IB.
Omdat de aandeelhouders elk voor 50% zijn gerechtigd in beide BV's verschuiven er geen belangen.
Kan ik volstaan met de uitgifte van 2 aandelen (aan elk 1) of moet ik gaan werken met ruilverhoudingen.
Bij een scheve ruilverhouding verkrijgt de vervreemder aandelen die minder waard zijn dan de afgestane aandelen. In MvF 9 maart 2018, nr. 2018-27139, punt 5.6. wordt onder voorwaarden een scheve ruilverhouding goedgekeurd.
In die voorwaarden wordt gesproken over DE aandeelhouder die alle aandelen bezit van zowel BV X als BV Y.
In ons geval zijn er twee aandeelhouders. Naar de letter is er dus geen 1 aandeelhouder maar zijn er meerdere aandeelhouders.
Aangezien er voor de rest geen belangen verschuiven lijkt me deze voorwaarde ook op onze casus van toepassing. Of missen we iets?
  • ruilverhouding

    Ik zou de goedkeuring waaraan jij refereert niet zonder afstemming vooraf durven toepassen. Wat is er tegen om toch op basis van een globale waardering aandelen uit te reiken die daarmee corresponderen!
Complementary Content
${loading}