Forum

verhuur OG na fusie en zelfstandige winstberekening (tariefopstapje)

Op dit moment zit in BV-tussenholding zowel het pand als de onderneming. Wanneer we dit jaar met een juridische afsplitsing alleen de onderneming met ingang van 1 januari 2020 inbrengen in de kleindochter BV ontstaat een nieuwe huurrelatie (BV-tussenholding verhuurt dan het pand aan de kleindochter). Is het fiscaal toegestaan om dan vanaf 1 januari 2020 een huur te berekenen die belast is in de tussenholding en aftrekbaar bij de kleindochter? Of kun je dan alleen een huur berekenen vanaf het moment dat de juridische afsplitsing is voltooid?
 • MFAS vpb-1319

  Terugwerkende kracht van winsttoerekening is mogelijk als in het splitsingsvoorstel wordt opgenomen dat met ingang van het begin van het boekjaar de resultaten de jaarrekening van verkrijgende vennootschapen wordt verantwoord. Hiervoor moet de notariële splitsingakte binnen twaalf maanden na het overgangstijdstip worden verleden.
  • Nog even anders geformuleerd voor alle duidelijkheid

   Stel dat bijvoorbeeld eerst op 30 december 2020 de notariële splitsingsakte wordt gepasseerd bij de notaris en we stellen op dat moment ook een huurovereenkomst op. Kunnen we in die huurovereenkomst dan opnemen dat de huur al vanaf 1 januari 2020 is overeengekomen? Hoe krijgen we anders de jaarhuur 2020 afgetrokken ten laste van de winst van het bedrijf en fiscaal belast in die andere vennootschap?
   • bv i.o.

    Ik zou een huurovereenkomst met terugwerkende kracht opmaken met een b.v. i.o. of beter gezegd een bv in afsplitsing.
Complementary Content
${loading}