Forum

(jaar)winstverdeling wijzigen BV

BV heeft twee aandeelhouders (PH's) met 65% en 35% belang. Aandeelhouders zouden de stemverhouding en een eventueel verkoopresultaat op de werk-BV 65/35 willen laten, maar de jaarwinst 50%/50% willen verdelen.
Zou je dat kunnen vormgeven door de beide participaties onder te brengen in een vof en daarin winstverdeling 50%/50% te maken en de liquidatiewinst 65%/35%?
 • verschuiving

  Blijkbaar presteert de ene dga meer dan de andere. Dat moet je m.i. eigenlijk regelen via de management-fee. Dat geeft mogelijk een probleem met het gebruikelijk loon.

  Heb je een aparte klasse aandelen overwogen, die statutair alleen recht geeft op jaarwinst?
 • geen deelnemingsvrijstelling

  Dan wordt het AB dus ondernemersvermogen. Realiseer je je wel dat in een dergelijke constructie geen sprake is van de deenemingsvrijstelling. De BV winst wordt dus eerst belast in de BV en daarna weer bij de VOF vennoten. Lijkt me niet gewenst. Je zou de aandelen kunnen verletteren, maar dat betekent mogelijk een afrekenmoment. Je zou misschien met een bonus kunnen gaan werken om hetzelfde effect te bereiken, en het tariefverschil voor lief nemen.
  • tav hr Couteaux

   Wat bedoelt u met "Dan wordt het AB dus ondernemersvermogen"? Het zijn niet de aandelen in de personal holdings die in zouden worden gebracht, maar de deelneming van de PH's in de werk-BV. Maten/firmanten zijn aldus de PH's.

   Op dit moment wordt inderdaad nog met een bonus (extra management fee) voor de ene PH gewerkt. Maar dat is geen ideale situatie.
   • Tussen VOF??

    U bedoelt dat er tussen de PH`s en de werk-bv een VOF wordt geplaatst?
    • tav hr Couteaux

     • STAK

      dan frustreer je de deelnemingsvrijstelling toch. Je zou er wel een STAK tussen kunnen plaatsen waarmee je de zeggenschap kan beïnvloeden, maar je wil nu net de dividenden veranderen. Betreft het een ouder/kind aandeelhoudersverhouding? Misschien kan je iets doen met cumprefs en uitgifte van nieuwe aandelen. Dan sorteer je ook vast voor op een mogelijke bedrijfsopvolging. Maar ik treed buiten de vraag.
      • MFAS VPB - 802

       In genoemd onderdeel van MFAS wordt gesteld: Stel dat vier vennootschappelijk aandeelhouders (ieder 25%) hun aandelen inbrengen in een maatschap of vof. Omdat de genoemde samenwerkingsvormen fiscaal transparant zijn, heeft dit geen consequenties voor de deelnemingsvrijstelling. Anders gezegd, de deelnemingsvrijstelling blijft van toepassing.
       • VPB-802 en OB-502

        Ik heb het onderdeel gelezen en de daarin opgenomen verwijzing naar OB-502. Het is een structuur die gebruikt zou kunnen worden om het probleem van niet aftrekbare BTW op management fee`s op te lossen. Voor de VPB doe je dan alsof de VOF niet bestaat. In dat geval kan je dus ook de voordelen uit de aandelen niet veranderen. Overigens wordt er bij vermeld dat de structuur niet meer door de belastingdienst wordt goedgekeurd.
Complementary Content
${loading}