Forum

vruchtgebruik berekenen op huis (9 ton), civiel of fiscaal?

Weet iemand of je bij de afwikkeling van een nalatenschap (langstlevende is op 1 april 2020 overleden) mag afwijken van de fiscale waarderingsregels voor vruchtgebruik zoals die in artikel 5 e.v. Uitv. Besluit Successiewet zijn gegeven. Uiteraard hanteren we deze tabellen uit de Successiewet bij het doen van de aangifte erfbelasting. We vragen ons echter of bij de boedelverdeling kan worden uitgegaan van een meer commerciële waardering van het vruchtgebruik/bloot eigendom gebaseerd op het civiele recht. Omdat er meerdere erfgenamen zijn en de kans bestaat dat het huis misschien wel op korte termijn wordt verkocht kan het uitmaken wat de individuele erfgenamen uiteindelijk netto in het handje overhouden. Wij hebben ook begrepen dat notarissen in de regel bij de afwikkeling van nalatenschappen gebruik maken van de tabellen uit de Successiewet. Echter die zijn gedateerd. Misschien dat iemand hier een suggestie heeft hoe het ook anders kan?
  • dat kan

    Je bent civiel niet gebonden aan het waarderingsforfait van de SW. Zo ben je civiel ook niet gebonden aan de WOZ-waarde van een woning. Zie MFAS succ-202b.
Complementary Content
${loading}