Forum

OFGR man-vrouw

Hoe krijg ik in de navolgende twee situaties fiscaal vriendelijk georganiseerd dat man en vrouw in de verhouding 90-10 in een OFGR kunnen stappen.

1. gehuwd agvg, samen bezitten zij veel banktegoeden.
2. gehuwd buiten gemeenschap, man bezit veel banktegoeden, vrouw bezit niets.
  • routes

    1. Opheffen gemeenschap. Aangaan OFGR 90-10. Man leent zo nodig buitenvennootschappelijk van vrouw.
    2. Is er periodiek verrekenbeding met achterstallige verrekening? Zo ja, dan kun je daarmee vermogen aan vrouw toespelen. Zo nee, dan zou de man het benodigde vermogen aan de vrouw kunnen schenken. Je kan ook overgaan naar agvg (oude stijl) en vervolgens de route van 1. volgen.
    Bedenk dat de agvg ook in de verhouding 90-10 kan.
Complementary Content
${loading}