Forum

SEW

Cliënt heeft een aflossingsvrije hypotheek eigen woning. De rentevasteperiode van een hypotheek loopt binnenkort af De nieuwe rentevast periode van deze hypotheek kan worden vast gezet tot 30-06-2034

Aan de hypotheek is een SEW gekoppeld. Deze loopt af op 30-06-2019. Deze SEW zou cliënt kunnen continueren en vastzetten tot 1-4-2033. Deze loopt dus eerder af dan de hypotheek (15 maanden).

Vraag:
Is het fiscaal bezwaarlijk dat de SEW wordt verlengd tot 1-4-2033 en dus ook eerder afloopt dan het einde van de nieuwe rentevastperiode van de hypotheek, te weten 30-06-2034?  • mag niet

    Fiscaal is het ‘niet’ geoorloofd de looptijd van een SEW te verlengen. Indien toch, is er sprake van een fictieve uitkering, waarna sprake is van ‘progressief’ afrekenen rentebestanddeel, aangezien niet aan de fiscale voorwaarden voldaan wordt om voor een onbelaste uitkering in aanmerking te komen.

    Mag hopen dat de bank ook geen medewerking verleent voor zo’n verzoek.
  • rentebestanddeel belast

    De snack van de SEW is dat het daarin belichaamde vermogen is vrijgesteld in box 3. De voorwaarde is dat de opbrengst wordt gebruikt om een eigenwoningschuld af te lossen. Als dit niet gebeurt, is het rentebestanddeel belast. Het is niet handig dat de hypotheek langer loopt dan de SEW. Je zou dus voor het overeengekomen einde van de hypotheek moeten aflossen.
Complementary Content
${loading}