Forum

OFGR bij gemeenschap van goederen

In gemeenschap gehuwd echtpaar wil vermogen onderbrengen in OFGR. Daartoe moet m.i. een derde participant worden gevonden die tenminste 10% inbrengt. Kan dit het meerderjarige kind zijn aan wie voorafgaand aan de inbreng het benodigde vermogen door vader en moeder is geleend?
 • Analogie VBI

  De 10% eis voor de OFGR heeft de Belastingdienst gebaseerd op de VBI eisen. Bij de 10% eis voor een VBI stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat de 10% door de participant op eigen kracht dus met eigen vermogen moet worden ingebracht. Dus mijns inziens gaat het lenen van de ouders en daarna inbrengen in de OFGR niet goed.
 • Kan denk ik wel

  Inn mijn optiek zou een OFGR tussen in gemeenschap gehuwde echtgenoten gewoon moeten kunnen.
  Alleen wil de belastingdienst dit niet.
  Een gemeenschap van goederen is juist de ideale mix van gezamenlijkheid!

  Het feit dat met geleend geld van de ouders wordt belegd in het fonds is wel een punt voor de fiscus.
  Wie neemt hier het economisch risico van forse koersdalingen?
  Als het kind eigenlijk niks heeft, dragen feitelijk het risico omdat het kind dan de lening niet kan terugbetalen.

  • Risico koersdaling

   Beste Karel,
   Van koersdaling zal geen sprake zijn. Er zal worden belegd in bankrekeningen. Het kind kan zo bezien op elk moment terugbetalen
   • lening werkt niet

    Hoe het ook zij, de fiscus gaat niet met een lening akkoord.
    Je moet de 10% aan het kind schenken. Kan eventueel herroepelijk. Kost wel schenkbelasting, maar dat is geen weggegooid geld. Bij herroeping krijg je de schenkbelasting terug. Zonder rente. Maar van rentederving is geen sprake, gezien het feit dat de bank geen rente vergoedt.
Complementary Content
${loading}